فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
شماره بیست و هشتم فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی انتشار یافت نسخه چاپی RSS
 • شماره بیست و هشتم فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی انتشار یافت شماره بیست و هشتم فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی انتشار یافت
  چهارشنبه 25 اسفند 1395 ساعت 16:23

  فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی شماره بیست و هشتم، تابستان1395 منتشرشد. عنوان مقالات این شماره به شرح زیر است: تحلیل تاریخی مهاجرت سادات از ایران به هند در عصر صفوی؛ با تاکید بر تنش های درونی و بیرونی سادات حسن الهیاری چند نکته ی تازه درباره ی تاریخ گذاری نامه ی تنسر به گُشْنَسْپ شهرام جلیلیانالگوی مفهومی«سیاست نخبگان» و کاربست آن در تاریخ عراق قرن نوزدهم میلادی محمدحسین رفیعیرویکرد محمدامین ریاحی به مقوله ی زبان فارسی و فرهنگ ایرانی توران طولابیظهیرالدوله: نوسازی تصوف با اغراض تجدد در انجمن اخوت محی الدین قنبری، صبا فدوی

  فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی شماره بیست و هشتم، تابستان1395 منتشرشد.

  عنوان مقالات این شماره به شرح زیر است:

  تحلیل تاریخی مهاجرت سادات از ایران به هند در عصر صفوی؛ با تاکید بر تنش های درونی و بیرونی سادات

  حسن الهیاری

   

  چند نکته ی تازه درباره ی تاریخ گذاری نامه ی تنسر به گُشْنَسْپ

  شهرام جلیلیان


  الگوی مفهومی«سیاست نخبگان» و کاربست آن در تاریخ عراق قرن نوزدهم میلادی

  محمدحسین رفیعی


  رویکرد محمدامین ریاحی به مقوله ی زبان فارسی و فرهنگ ایرانی

  توران طولابی


  ظهیرالدوله: نوسازی تصوف با اغراض تجدد در انجمن اخوت

  محی الدین قنبری، صبا فدوی

  فایل چکیده فارسی شماره بیست و هشتم فصلنامه به پیوست است.

  نشریات
  شماره مطلب: 4171
  دفعات دیده شده: 1061 | آخرین مشاهده: 19 ساعت پیش


doc   چکیده فارسی شماره 28 | حجم فایل: 149.00 KB