فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
فراخوان مقاله فصلنامه تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیح فارس نسخه چاپی RSS
 • فراخوان مقاله فصلنامه تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیح فارس فراخوان مقاله فصلنامه تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیح فارس
  چهارشنبه 25 اسفند 1395 ساعت 11:08

  انجمن ایرانی تاریخ با همکاری دانشگاه خلیج فارس در نظر دارد فصلنامه تاریخ، فرهنگ وتمدن خلیج فارس را بر اساس اهداف و رویکردهای زیر جهت اخذ درجه علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات منتشر نماید اهداف: 1- صیانت از جایگاه مهم خلیج فارس به دلیل اهمیت و مزیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این حوزه فرهنگی و تمدنی و حرکت به سمت تبدیل شدن دانشگاه خلیج فارس به مرجعیت علمی در حوزه های مختلف خلیج فارس به خصوص مطالعات تاریخی(بر اساس سند راهبردی دانشگاه ) 2- تمرکز بر مطالعات بین رشته ای و تاریخی در حوزه خلیج فارس 3- انجام مطالعات تاریخ دریایی و تولید دانش در این زمینه

  به نام خدا

  فراخوان مقاله  فصلنامه  تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیح فارس

  انجمن ایرانی تاریخ با همکاری دانشگاه خلیج فارس در نظر دارد فصلنامه  تاریخ، فرهنگ وتمدن خلیج فارس را بر اساس اهداف و رویکردهای زیر جهت اخذ درجه علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات منتشر نماید

  اهداف:

  1-     صیانت از جایگاه مهم خلیج فارس به دلیل اهمیت و مزیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این حوزه فرهنگی و تمدنی و حرکت به سمت  تبدیل شدن دانشگاه خلیج فارس به مرجعیت علمی در حوزه های مختلف خلیج فارس به خصوص مطالعات تاریخی(بر اساس سند راهبردی دانشگاه )

  2-     تمرکز بر مطالعات  بین رشته ای و تاریخی در حوزه خلیج فارس

  3-     انجام مطالعات تاریخ دریایی و تولید دانش در این زمینه

  رویکردها:

  1-     همگرایی بین مطالعات تاریخ و فرهنگ و اقتصاد و دیگر حوزه های مرتبط

  2-     نمایاندن جایگاه واقعی این پهنه آبی در حیات اقتصادی و سیاسی ایرانیان در طول تاریخ

  محورها پیشنهادی برای فراخوان مقالات:

  1-     تاریخ نگاری و معرفی اسناد، مدارک و نقشه های تاریخی

  2-     جغرافیای تاریخی

  3-     تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

  4-     مهاجرت و تحولات جمعیتی

  5-     تجارت داخلی و خارجی

  6-     نفت و مساءل آن

  7-     مناسبات تمدنی و فرهنگی

  8-     دریانوردی، سنن، شیوه ها و فنون آن

  9-     یافته های باستان شناسی

  سامانه ارسال مقالات متعاقباً اعلام خواهد شدخواهشمند است تا زمان اعلام سامانه مجله، مقالات خود را به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند.

  hcc.persiangulf@pgu.ac.ir  نشریات
  شماره مطلب: 4169
  دفعات دیده شده: 1122 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش