فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
گزارش هم اندیشی کتاب و آموزش تاریخ نسخه چاپی RSS
 • گزارش هم اندیشی کتاب و آموزش تاریخ گزارش هم اندیشی کتاب و آموزش تاریخ
  شنبه 21 اسفند 1395 ساعت 9:10

  شست «هم اندیشی کتاب و آموزش تاریخ» به همراهی رونمایی از مجموعه مقالات دومین همایش آموزش تاریخ در مدارس از مجموع برنامه های ادواری کارگروه آموزش و پرورش انجمن ایرانی تاریخ پنجشنبه 19 اسفند 1395 ساعت 10:30 تا 12:30 با حضور جمعی از اعضای انجمن ایرانی تاریخ، نویسندگان مقالات و برخی از اعضای هیأت مدیره انجمن، در سالن پرهام ساختمان آرشیو ملی ایران برگزارشد.

  نشست «هم اندیشی کتاب و آموزش تاریخ» به همراهی رونمایی از مجموعه مقالات دومین همایش آموزش تاریخ در مدارس از مجموع برنامه های ادواری کارگروه آموزش و پرورش انجمن ایرانی تاریخ پنجشنبه 19 اسفند 1395 ساعت 10:30 تا 12:30 با حضور جمعی از اعضای انجمن ایرانی تاریخ، نویسندگان مقالات و برخی از اعضای هیأت مدیره انجمن، در سالن پرهام ساختمان آرشیو ملی ایران برگزارشد.
  درابتدا آقای شعبان زاده(دبیرکارگروه) درخصوص چگونگی چاپ مقالات گزارشی را ارائه دادند. خانم دکتر فاضلی پور نحوه گزینش، ارزیابی و اصلاحات مقالات تا مرحله چاپ را بیان کردند و در زمینه جایگاه کتاب و ماندگاری آن سخنانی ایراد کردند توصیه ایشان به دست اند کاران برگزاری همایش ها تاکید بر چاپ مقالات ارائه شده بود. آقای روحبخش دبیر اجرائی همایش نیز در تکمیل روند چاپ مقالات به این نکته اشاره داشتند که مقرر گردید تعدادی از مقالات برگزیده همایش در فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن چاپ شود و تعداد 9 مقاله واجد شرایط بود که به نویسندگان اطلاع داده شد. تعداد 24 مقاله نیز برای چاپ در مجموعه مقالات همایش در نظر گرفته شد. در تمام مراحل کمیته اجرائی همایش با هم فکری مراحل چاپ را دنبال می کردند. خانم دکتردلیر از اعضاء هیأت مدیره به ارزش مقالات چاپ شده برای بهره مندی دبیران اشاراتی داشتند در ادامه از کتاب مجموعه مقالات همایش آموزش تاریخ در مدارس رونمایی شد.
  دربخش بعدی نشست حاضران در زمینه کتاب و جایگاه آن در آموزش سخنانی ایراد کردند و در مورد عنوان همایش بعدی پیشنهاداتی ارائه دادند.
  گزارش و مصاحبه
  شماره مطلب: 4162
  دفعات دیده شده: 742 | آخرین مشاهده: 13 ساعت پیش