فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
با توجه به برگزاری کنگره ی ملی تاریخدانان، این کنگره در نظر دارد با جمع آوری لیست اسامی اساتید رشته ی تاریخ از طریق ارسال پیام کوتاه و رایانامه، اساتید و دانشجویان این رشته را در جریان برگزاری کنگره قرار دهد.از دوستان و عزیزان که مایل به دریافت پیام در خصوص برگزاری کنگره می باشند، می توانند آدرس ایمیل و یا شماره ی تماس خود را به آدرس زیر ارسال نمایند. نسخه چاپی RSS
 • با توجه به برگزاری کنگره ی ملی تاریخدانان، این کنگره در نظر دارد با جمع آوری لیست اسامی اساتید رشته ی تاریخ از طریق ارسال پیام کوتاه و رایانامه، اساتید و دانشجویان این رشته را در جریان برگزاری کنگره قرار دهد.از دوستان و عزیزان که مایل به دریافت پیام در خصوص برگزاری کنگره می باشند، می توانند آدرس ایمیل و یا شماره ی تماس خود را به آدرس زیر ارسال نمایند.
  شنبه 10 دی 1390 ساعت 13:50

  با توجه به برگزاری کنگره ی ملی تاریخدانان، این کنگره در نظر دارد با جمع آوری لیست اسامی اساتید رشته ی تاریخ از طریق ارسال پیام کوتاه و رایانامه، اساتید و دانشجویان این رشته را در جریان برگزاری کنگره قرار دهد

  با توجه به برگزاری کنگره ی ملی تاریخدانان، این کنگره در نظر دارد با جمع آوری لیست اسامی اساتید رشته ی تاریخ از طریق ارسال پیام کوتاه و رایانامه، اساتید و دانشجویان این رشته را در جریان برگزاری کنگره قرار دهد.از دوستان و عزیزان که مایل به دریافت پیام در خصوص برگزاری کنگره می باشند، می توانند آدرس ایمیل و یا شماره ی تماس خود را به آدرس زیر ارسال نمایند.
  info.ncih@ishistory.ir
  09386069323  خبر
  شماره مطلب: 414
  دفعات دیده شده: 2297 | آخرین مشاهده: 14 ساعت پیش