فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان قزوین با مشارکت دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، سازمان میراث فرهنگی و انجمن ایرانی تاریخ نمایندگی قزوین برگزار می کند: نسخه چاپی RSS
 • مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان قزوین با مشارکت دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، سازمان میراث فرهنگی و انجمن ایرانی تاریخ نمایندگی قزوین برگزار می کند: مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان قزوین با مشارکت دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، سازمان میراث فرهنگی و انجمن ایرانی تاریخ نمایندگی قزوین برگزار می کند:
  شنبه 20 آذر 1395 ساعت 13:42

  اولین کارگاه آموزشی «سندشناسی و سند خوانی» مدرس: استاد محسن روستایی زمان: 21 آذر 1395 ساعت 8 صبح مکان: دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

  مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان قزوین با مشارکت دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، سازمان میراث فرهنگی و انجمن ایرانی تاریخ نمایندگی قزوین برگزار می کند:

  اولین کارگاه آموزشی «سندشناسی و سند خوانی»

  مدرس: استاد محسن روستایی

  زمان: 21 آذر 1395 ساعت 8 صبح

  مکان: دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

  کارگاه ها
  شماره مطلب: 3967
  دفعات دیده شده: 1048 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش