فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند کارگاه « فهرست نویسی اسناد تاریخی» چاپ RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند
کارگاه « فهرست نویسی اسناد تاریخی» انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند
  کارگاه « فهرست نویسی اسناد تاریخی»

  دوشنبه 17 آبان 1395 ساعت 11:40

  مدرس: استاد محسن روستایی زمان: چهارشنبه 19 و 26 آبان ماه 1395 ساعت: 9-13 مکان: بزرگراه شهید حقانی، چهارراه کوشا، روبروی ورزشگاه شهید کشوری، سازمان اسناد و آرشیو ملی ایران، طبقه اول (آموزش)

  انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
  کارگاه «فهرست نویسی اسناد تاریخی»

  مدرس: استاد محسن روستایی

  زمان: چهارشنبه 19 و 26 آبان ماه 1395 ساعت: 9-13

  مکان: بزرگراه شهید حقانی، چهارراه کوشا، روبروی ورزشگاه شهید کشوری، سازمان اسناد و آرشیو ملی ایران، طبقه اول (آموزش)

  هزینه غیراعضا: 48 هزارتومان
  اعضا: 40 هزارتومان

  شماره حساب انجمن: 0285409012 بانک تجارت- بنام انجمن ایرانی تاریخ

  جهت شرکت در کارگاه با شماره تماس 26403007 تماس حاصل فرمائید.  کارگاه ها
  شماره مطلب: 3907
  دفعات دیده شده: 1124 | آخرین مشاهده: 7 روز پیش