فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
مجموعه مقالات "جیرفت نامه" منتشر شد. چاپ RSS
 • مجموعه مقالات مجموعه مقالات "جیرفت نامه" منتشر شد.
  شنبه 15 آبان 1395 ساعت 9:22

  جیرفت نامه یکی از دستاوردهای برگزاری کنگره تاریخ دانان ایران در جیرفت است که پس از پایان یافتن آن، بنا بر نظر شورای علمی کنگره به منظور بهره گیری از توان علمی موجود با مشارکت پژوهشگران این عرصه صورت پذیرفت، در حقیقت چاپ مجموعه ایی دیگر از مقالات با درجه علمی و پژوهشی در این حوزه فراهم آمد، بدین روی گروهی از تاریخ دانان و باستان شناسان را ترغیب به تالیف و نشر مقالاتی علاوه بر مقالات ارائه شده در کنگره، با عنوان (جیرفت نامه) کرد. مجموعه حاضر با کوشش دکتر محبوبه شرفی به چاپ رسید.

  جیرفت نامه یکی از دستاوردهای برگزاری کنگره تاریخ دانان ایران در جیرفت است که پس از پایان یافتن آن، بنا بر نظر شورای علمی کنگره به منظور بهره گیری از توان علمی موجود با مشارکت پژوهشگران این عرصه صورت
  پذیرفت، در حقیقت چاپ مجموعه ایی دیگر از مقالات با درجه علمی و پژوهشی در این حوزه فراهم آمد، بدین
  روی گروهی از تاریخ دانان و باستان شناسان را ترغیب به تالیف و نشر مقالاتی علاوه بر مقالات ارائه شده در
  کنگره، با عنوان (جیرفت نامه) کرد. مجموعه حاضر با کوشش دکتر محبوبه شرفی به چاپ رسید.

  عناوین مقالات به شرح زیراست:

  - دوره بندی و وضعیت پراکنش استقرارهای هزاره سوم و دوم پیش از میلاد حوزه هلیل رود
  نصیر اسکندی،نادر علیدادی سلیمانی، بهمن فیروزمندی شیره جین

  - نقش ترکان خلج در قلمروهای شرق ایران
  محمد تقی امامی خویی

  - تحلیل سیستم دفاعی ساکنان دشت جیرفت در سده های نخست تا سده های میانه اسلامی
  سعید امیرحاجلو، میثم شهسواری

  - تاریخ و تنوع شبانکارگی در جغرافیای هفت اقلیم کرمان
  حسن باستانی راد

  - نشانه شناسی فرهنگی آثار تاریخی - باستانی حوزه هلیل رود
  محسن بتلاب اکبرآبادی

  - جیرفت و شوش دوخواهر خوانده عهد کهن
  شیرین بیانی

  - ردپای فرقه اسماعیلیه در قلعه سموران جیرفت
  محسن حاج حسینی، محمد ابراهیم زارعی، سمیرا شیخ اکبری

  - بررسی تطبیقی جایگاه جیرفت در مذاکرات 24 دوره مجلس شورای ملی
  فهیمه حسن پور

  - قلعه دختر جیرفت: توصیف، تحلیل و کاربرد
  میثم شهسواری

  - بررسی باستان شناختی محوطه های زه کلوت جازموریان در جنوب کرمان
  سمیرا شیخ اکبری زاده، علی دانشی

  - درآمدی بر پیشینه شناسی تاریخ جیرفت
  فهیمه حسن پور، فاطمه آرمان  نشریات
  شماره مطلب: 3905
  دفعات دیده شده: 1453 | آخرین مشاهده: 10 ساعت پیش