فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ شعبه خراسان جنوبی برگزارمی کند چاپ RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ شعبه خراسان جنوبی برگزارمی کند انجمن ایرانی تاریخ شعبه خراسان جنوبی برگزارمی کند
  چهارشنبه 5 آبان 1395 ساعت 9:17

  کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی تاریخ زمان:شنبه 8 آبان 95(به مدت سه هفته)

  انجمن ایرانی تاریخ شعبه خراسان جنوبی برگزار می کند

  کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی تاریخ

  زمان:شنبه 8 آبان 95(به مدت سه هفته)

  ساعت: 13-15

  مکان: کتابخانه مرکزی دانشگاه

  کارگاه ها
  شماره مطلب: 3889
  دفعات دیده شده: 1203 | آخرین مشاهده: 23 ساعت پیش