فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند: کارگاه آموزشی مُهرشناسی و مُهر خوانی چاپ RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:

کارگاه آموزشی مُهرشناسی و مُهر خوانی انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
  کارگاه آموزشی مُهرشناسی و مُهر خوانی

  دوشنبه 4 مرداد 1395 ساعت 9:32

  مدرس: استاد محسن روستایی زمان: چهارشنبه 13 و 20 مرداد 95 ساعت: 9-13 مکان: ساختمان آرشیو ملی

  انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:

  کارگاه آموزشی مهرشناسی و مهر خوانی

  مدرس: استاد محسن روستایی

  زمان: چهارشنبه 13 و 20 مرداد 95

  ساعت: 9-13

  مکان: ساختمان آرشیو ملی

  ....
  هزینه ثبت نام:
  اعضاء انجمن 400هزار ریال

  سایرین 480 هزار ریال
  ...
  شماره حساب 0285409012_بانک تجارت

  توجه فرمایید پرداخت هزینه ثبت نام تنها از طریق فیش بانکی یا رسید عابر بانک مقدور است. لطفا از پرداخت وجه نقد خود داری فرمایید.  کارگاه ها
  شماره مطلب: 3746
  دفعات دیده شده: 1512 | آخرین مشاهده: 11 ساعت پیش