فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ

 • یکشنبه 3 مرداد 1395 ساعت 11:22

  چکیده مقالات شماره بیست و ششم فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی

  فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی شماره بیست و ششم:

  دلایل برآمدن و زوال شهرهای مسیر رودخانه کارون در خوزستان قرون 3 و 4 هـ.ق

  علی بحرانی پور، سجاد کاظمی

  روند بازنمایی هویت خودی و دیگری در تاریخ بیهقی

  حسینعلی بیات، جمیله یوسفی

  کبوترخانه های گلپایگان و خوانسار: نگرشی بر اهمیت تاریخی و فرهنگی آنها در دوره قاجار

  یداله حیدری باباکمال

  فرش به روایت شاهنامه فردوسی در دوره پیشدادیان و کیانیان

  شهیندخت رحیم پور

  جنگ جهانی اول و چگونگی بازنمایی آن در سینمای ایران

  سید علی روحانی

  کاپادوکیه نگهدارنده فرهنگ و سنت های هخامنشیان در آسیای کوچک

  طهمورث مهرابی، شهرام جلیلیان


  چکیده فارسی و انگلیسی مقالات به پیوست است.  نشریات
  شماره مطلب: 3745
  دفعات دیده شده: 1765 | آخرین مشاهده: 3 روز پیش


pdf   چکیده فارسی | حجم فایل: 118.50 KB
pdf   چکیده انگلیسی | حجم فایل: 130.82 KB