فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
چکیده مقالات شماره بیست و پنچم فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی نسخه چاپی RSS
 • چکیده مقالات شماره بیست و پنچم فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی چکیده مقالات شماره بیست و پنچم فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی
  سه‌شنبه 15 تیر 1395 ساعت 12:32

  فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی شماره بیست و پنچم ،پائیز 94 منتشر شد.


  عنوان مقالات این شماره به شرح زیراست:

  اسلوب نگارگری ساز؛ غنیمتی از غنایم چالدران

  سولماز امیر راشد،سجاد حسینی

  نقش تاریخی ایلات افشار و بچاقچی در شکل گیری «گلیم پیچ باف» در ولایت کرمان

  رسول پروان

  تأثیر نقوش ساسانی بر منسوجات آندلس


  فریده طالب پور


  حاکمیت خلافت عباسی بر مبنای نظریه اقتدار سنتی ماکس وبر


  محبوبه فرخنده زاده

  معرفی انجیل خطی هوانس (با تأکید بر تحلیل بصری نگاره ها و معرفی مکتب واسپوراکان)

  اشرف السادات موسوی لر، منصوره مهرمحمدی


  چگونگی بازنمایی شخصیت آموزگارانِ روستا در داستا نهای نویسندگان شهری و روستایی دوره ی پهلوی دوم
  ( 1357  1340 )

    شهرام یوسفی فر،سیده فهیمه موسوی

  فایل چکیده مقالات فارسی و انگلیسی شماره بیست و پنجم فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی به پیوست است.  نشریات
  شماره مطلب: 3720
  دفعات دیده شده: 1965 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش


pdf   چکیده انگلیسی | حجم فایل: 59.59 KB
pdf   چکیده فارسی | حجم فایل: 247.36 KB