فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ برگزار کرد: کارگاه آموزش « رویکردها و نظریه در تاریخ فرهنگی» چاپ RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ برگزار کرد: کارگاه آموزش « رویکردها و نظریه در تاریخ فرهنگی» انجمن ایرانی تاریخ برگزار کرد: کارگاه آموزش « رویکردها و نظریه در تاریخ فرهنگی»
  دوشنبه 3 خرداد 1395 ساعت 10:31

  انجمن ایرانی تاریخ کارگاه آموزشی « رویکردها و نظریه ها در تاریخ فرهنگی » مدرس: دکتر احمدزاده را در تاریخ

  28 اردیبهشت 1395 از ساعت 10 الی 16 در سازمان اسناد ارشیو ملی ایران برگزار کرد.  کارگاه ها
  شماره مطلب: 3642
  دفعات دیده شده: 1303 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش