فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
قوانین السفرا: رساله ای درباره ی آداب دیپلماسی زمانه ی قاجار نسخه چاپی RSS
 • قوانین السفرا: رساله ای درباره ی آداب دیپلماسی زمانه ی قاجار قوانین السفرا: رساله ای درباره ی آداب دیپلماسی زمانه ی قاجار
  شنبه 11 اردیبهشت 1395 ساعت 11:04

  قوانین السفرا: رساله ای درباره ی آداب دیپلماسی زمانه ی قاجار

  نویسنده: بران مرتنس

  مترجم: میرزا ابراهیم ملکم

  به کوشش: صباح خسروی زاده و فاطمه امیری پری

  مشخصات نشر: تهران، نشر مهاجر، 1395، قیمت18000تومان، 281 صفحه، قطع رقعی

  اثر حاضر ترجمه ای است درباره قواعد و آداب دیپلماتیک حاکم بر عصر قاجاری. تا کنون نسخی چند در این حوزه به دست مصححان بازنویسی و منتشر شده است اما تاریخ کتابت نسخه قوانین السفرا از تمامی نسخ هم عصر خود  که منتشر شده اند قدیمی تر است. ترجمه این نسخه توسط میرزا ابراهیم ملکم، از مترجمین دوره ناصری از زبان فرانسه به فارسی صورت گرفته اما چنانکه خود وی نیز اذعان می کند تنها به ترجمه صرف نپرداخته بلکه اضافاتی نیز بر آن افزوده است.

  اهمیت کتاب حاضر در این است که اولا کتاب های منتشره در این حوزه اندک و انگشت شمارند و در ثانی این نسخه به دستور شاه باید از طرف میرزا سعیدخان موتمن الملک مورد توجه قرار می گرفت و مطالب کاربردی آن استخراج می شد.

  اهم موضوعات این اثر عبارتند از:

  سیر نهادینه شدن تشکیلات وزارت دول خارجه در ایران، دیپلماسی در ادبیات زمانه ی ناصری، الف) متون عمومی، ب)متون تخصصی، 1. مآثر مهدیه، 2. نظامنامه ی مأمورین وزارت خارجه، راهنمای سفرا (مقررات و قوانین راجع به وزارت امور خارجه)، قوانین السفرا و شیوه ی تصحیح آن، باب اول: در بیان سفراء خارج و روسای ایشان، باب دوم: در بیان مشاهیر از وزراء و سفرایی که به دول خارجه مامور می نمایند، باب سوم: در بیان مراتب وکلای دولتی که به خارج مامور می شوند، باب چهارم: در باب کسانی که از دولت مامور به دول خارجه می گردند از جهت مقیم بودن و مشخص نمودن درجه و رتبه ی ماموریت خود، باب پنجم: در حقوق مامورین به دول خارجه، باب ششم: در خصوص تشریفاتی که در حق مامورین خارجه معمول می شود، باب هفتم: در بیان صاحبان مناصب سفارت ها، باب هشتم: در بیان کیفیت عمل و سلوک نمودن مأمورین خارجه، باب نهم: در بیان احضار نمودن سفرای مقیم و تغییر و تبدیل نمودن مرتبه ی ایشان، باب دهم: در بیان تشریفات دول در حق مأمورین خارجه، باب یازدهم: در بیان تشریفات بحریه، باب دوازدهم: در بیان قونسول ها

   

   

     نشریات
  شماره مطلب: 3608
  دفعات دیده شده: 1405 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش