فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
چکیده شماره بیست و سوم فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی نسخه چاپی RSS
 • چکیده شماره بیست و سوم فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی چکیده شماره بیست و سوم فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی
  سه‌شنبه 25 اسفند 1394 ساعت 13:58

  شماره بیست و سوم فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی منتشر شد


  شماره بیست و سوم فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره بهار 1394 منتشر شد.


  عنوان مقالات این شماره عبارت است از:

  مسأله ی اعتبار فرمان های آرامی شاهان هخامنشی در کتاب عزرا

  حسین بادامچی، کیان فروتن


  بانوان صوفی در طریقت بکتاشیه در آناتولی دوره سلجوقیان روم

  اسماعیل حسن زاده، منیژه قدرتی وایقان


  مسئله ذم نجد » نگاهی به زمینه های تاریخی برجسته شدن

  بررسی تطبیقی دو مقطع برآمدن محمدبن عبدالوهاب و جنگ خلیج فارس

  یاسر قزوینی حائری

   

  تأثیر کنشهای سه گانه ایران باستان بر رموز آیین تشرف عیاران

  فرزانه گشتاسب، کتایون مزداپور، شیرین گلزار مشکی


  نقش خاندان های اشرافی در تحولات گرجستان در دوری یورش مغول و حکومت ایلخانی(بررسی موردی خاندان جاکلی)

  مریم محمدی


  بررسی اندیشه فرح انطون در کتاب ابن رشد و فلسفه ی او

  (بر اساس الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف)

  یاسمن یاری


  فایل چکیده فارسی و انگلیسی شماره بیست و سوم فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی به پیوست است.  نشریات
  شماره مطلب: 3541
  دفعات دیده شده: 2770 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش


pdf   چکیده فارسی | حجم فایل: 146.29 KB
doc   چکیده انگلیسی | حجم فایل: 92.00 KB