فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
برنامه های سومین کنگره تاریخ دانان ایران نسخه چاپی RSS
 • برنامه های سومین کنگره تاریخ دانان ایران
  چهارشنبه 21 بهمن 1394 ساعت 17:06

  برنامه های سومین کنگره تاریخ دانان ایران

  برنامه روز اول: صبح سه شنبه 27/11/94

  افتتاحیه : 10:00-8:30

  زمان اجرا

  عنوان برنامه 

  8:30 تا 10:00


   افتتاحیه

  5 دقیقه


  تلاوت آیاتی از قرآن مجید

  5 دقیقه


  سرود جمهوری اسلامی ایران

  10 دقیقه


  خوشامد گویی رئیس انجمن ایرانی تاریخ

  15 دقیقه


  گزارش دکتر علیمحمد ولوی دبیر علمی کنگره

  10 دقیقه


   گزارش دکتر هدیه تقوی دبیر اجرایی کنگره

  45 دقیقه


  سخنرانی  دکتر اشراقی، دکتر تکمیل همایون و دکتر خلعت بری

   15 دقیقه


  استراحت و پذیرایی

   

                                       نشست اول: " شخصیت های موثر در جریان تاریخ نگاری نوین در ایران "ساعت 12- 10:15

  دبیر نشست: دکتر پروین ترکمنی آذر

    زمان اجرا

  سخنران

  عنوان سخنرانی

  15 دقیقه


  دکتر منصوره اتحادیه

  تاریخ نگاری زن با تاکید بر تاریخ نگاری دکتر هما ناطق

  15 دقیقه


   دکتر محمد تقی  امامی

  خاطراتی از دکترزریاب خویی

  15 دقیقه


  دکتر محسن  بهشتی سرشت

  تاریخ نگاری  دکتر رضوانی

  15 دقیقه


  دکتر پروین ترکمنی آذر

  تاریخ نگاری دکتر آیینه وند

  15 دقیقه


  دکتر سیمین فصیحی

  تاریخ نگاری دکتر باستانی پاریزی

  15 دقیقه


   پرسش و پاسخ

  15 دقیقه


  فیلم کوتاه ( در مورد مورخین معاصر)

  14-12


   نماز و ناهار

   

   

   

                              نشست دوم : "روش، سبک و اسلوب در تاریخ نگاری نوین" عصر سه شنبه :15:45-14

  دبیر نشست: دکتر روح اله  بهرامی

  زمان اجرا

   سخنران

  عنوان سخنرانی 

  15 دقیقه


  دکتر محمد سلماسی زاده

  رویکردهای عقلانی در تاریخ نگاری پیشامشروطگی

  15 دقیقه


  دکتر ویدا همراز

   

  بازشناسی مبانی مشترک نظری و ساختاری در رسانه های شنیداری و تاریخ شفاهی 

  15 دقیقه


  دکتر زهیر صیامیان

   

  دشواره اعتبار علم تاریخ و تبارشناسی «ذهنیت دوجایگاهی» در تاریخ نگاری معاصر ایرانی «اهمیت مساله و ضرورت مباحثه»

  15 دقیقه


  خانم فرحناز  عزیزی

  تحول گفتمان  تاریخ نگاری در مشروطیت

  15 دقیقه


                              پرسش و پاسخ

   

   

  استراحت و پذیرایی:   15 دقیقه

   

  نشست سوم: "ساختار  آموزش در تاریخ نگاری نوین" ساعت:  17:30-16

  دبیر نشست: دکتر غلامرضا ظریفیان

  زمان اجرا

   سخنران

  عنوان سخنرانی

   

  15 دقیقه


  دکتر علیرضا ملایی توانی

               تحلیل طرح روی جلدها و سیر تحول آن در کتاب های تاریخ معاصر دبیرستان

   

   15 دقیقه


  دکتر محمد رضا  عسکرانی

  تاریخ نگاری درسی در عصر ناصری و مظفری و تأثیر آن بر نهضت مشروطیت ایران(1264 تا 1324 ق.)

  15 دقیقه


  آقای نور اله پهلوان

  میزان علاقه ی دانش آموزان به درس تاریخ و نقش عوامل گوناگون در ایجاد این علاقه

  15 دقیقه


   پرسش و پاسخ

  30 دقیقه


  فیلم کوتاه (در مورد دکتر آیینه وند)

   

   

   

   

  برنامه روز دوم سومین کنگره تاریخ دانان ایران: صبح چهارشنبه 28/11/94   ساعت 10:00- 8:30   

  نشست چهارم:" تاریخ نگاری نوین قاجار در خلال آثار( کتاب)"

  دبیر نشست: دکتر عباس  قدیمی قیداری

  زمان اجرا

   سخنران

  عنوان سخنرانی 

  15 دقیقه


  دکتر علیرضا ابطحی

  بررسی و مقایسه شیوه تاریخ نگاری اعتماد السلطنه و اعتضاد السلطنه

   

  15 دقیقه


  آقای رضا گلشن مهرجردی

  بررسی تاریخ نگری و تاریخ نگاری "محمد جعفر خورموجی" در کتاب " حقایق الاخبار ناصری"

  15 دقیقه


  دکتر سهیلا ترابی فارسانی

  رویکردی به تاریخ نگری زنان از خلال نشریات زنان (از مشروطه تا پهلوی )

   

  15 دقیقه


  دکتر یعقوب خزائی

  رستم الحکما؛ متوهم یا متفکر: روش ابطال گرایی و فرضیات موجود در خصوص رستم الحکما

   15 دقیقه


                      پرسش و پاسخ                                          

   

   استراحت و پذیرایی پذیرایی15 دقیقه

                                     

  نشست پنجم: "نسبت تاریخ نگاری سنتی و نوین" ساعت 12-10

  دبیر نشست:  دکتر ذکراله محمدی

  زمان اجرا

   سخنران

  عنوان سخنرانی 

  15 دقیقه


  دکتر صفورا برومند

  هنر و مردم در تاریخ نگاری نوین

  15 دقیقه


  خانم سمیه عباسی

  «تحول« منِ فردی»  و جایگاه آن در تاریخنگاری نوین در ایران» (با تکیه بر خاطره نگاری عصر قاجار)

  15 دقیقه


  آقای امین محمدی

   سنت و مدرنیته در تاریخ نگاری و تاریخ نگری عبدالله مستوفی

  15 دقیقه


  آقای عبدالرضا کلمرزی

  باستانی پاریزی؛ پیوند تاریخ نگاری سنتی و نوین

   15 دقیقه


  دکتر ذکراله محمدی

  علل عقب ماندگی ایران و راه برون رفت از آن در آثار تاریخنگارانة ایرانشناسان انگلیسی قرن نوزدهم میلادی

  15 دقیقه


   پرسش و پاسخ

   

   

  نماز و ناهار: 14-12

   

   

   

  نشست ششم: "جایگاه تاریخ نگاری محلی در تاریخ نگاری نوین" عصر چهارشنبه: 16-14

  دبیر نشست: دکتر محمد تقی امامی

  زمان اجرا

   سخنران

  عنوان سخنرانی 

   15 دقیقه


  دکتر محمد تقی امامی

  نحوة آشنایی مراسم عروسی ها در آذربایجان

  15 دقیقه


  دکتر ابوالفضل حسن آبادی

  تاملی بر اهمیت و کارکرد تاریخ محلی درپژوهشهای شهری دوره معاصر

  (نمونه موردی میبد در یزد)

  15 دقیقه


  خانم زهرا آذرنیوش

  نقش آفرینی زنان در عرصه تاریخ نگاری محلی و ملی در ایران عصر مشروطه

  مطالعه موردی: بررسی کتاب خاطرات سردار مریم بختیاری

   15 دقیقه


           پرسش و پاسخ

  45 دقیقه


                 فیلم مستند در مورد دکتر باستانی پاریزی

                     استراحت و پذیرایی  15 دقیقه


   

  اختتامیه: 17:30-16

  زمان اجرا

   سخنران

  عنوان سخنرانی 

  10 دقیقه


  دکتر علیمحمد ولوی

  سخنرانی اختتامیه

  30 دقیقه


  دکتر  شهلا بختیاری

  جمع بندی  

   

  50 دقیقه

   

                         

                       گفتگوی آزاد

     خبر
  شماره مطلب: 3472
  دفعات دیده شده: 1200 | آخرین مشاهده: 3 روز پیش