فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
فصلنامه تاریخ پژوهی نسخه چاپی RSS
 • فصلنامه تاریخ پژوهی فصلنامه تاریخ پژوهی
  شنبه 3 بهمن 1394 ساعت 10:24

  شماره 63 فصلنامه تاریخ پژوهی مجله انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد ویژه تابستان 1394 منتشر شد.

  شماره 63 فصلنامه تاریخ پژوهی مجله انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد ویژه تابستان 1394 منتشر شد.


  در این شماره می خوانید:

  • نگاهی به زندگی اجتماعی، سیاسی علی اکبر دهخدا / دکتر سهیلا ترابی فارسانی ، علی بهزادی  
  •  بررسی حیات مذهبی شیراز عصر قاجار به روایت سفرنامه های اروپایی /  دکتر سیمین فصیحی، صفورا طیبی  
  • تأثیر حملات تیموریان بر غرب و جنوب غربی ایران /  مژگان آصفی  
  • حضور ارامنه در اقتصاد ایران عصر صفوی / یوسف ظهوریان  
  • درآمدی تاریخی بر جاودانگی روح در متون دینی مزدایی  (با تکیه بر متون دینی مزدایی اوستا)/ رعنا قاسمی  
  • رویکردهای سیاسی، فرهنگی محمد علی فروغی در دوره قاجار.../  سید محمد مصطفوی اصل   
  • سست شدن مشروعیت پادشاهان در دولت ساسانی... /  زینب طالبوند  
  • بررسی اجمالی سکه های ساسانی / دکتر حسن درخشی، زهرا شهبازی   
  • چگونگی پیدایش مذهب زیدیه و توسعه آن / سید عباس وزیری  
  •  صنعت چاپ و سهم آن در توسعه علمی فرهنگی و ... /  دکتر محمدرضا علم، احمد غلامی زرنه   
  • مقایسه تطبیقی تاریخ جهانگشای و جامع التواریخ رشیدی / معصومه شکرزاده  
  • مدارس نظامیه زمینه‏های شکل‏گیری و تأثیرات اجتماعی و سیاسی آن / احمد زارعان  
  • نگرشی بر ارزش اطلاعاتی ـ جغرافیایی سفرسلیمان تاجر به چین / غلامرضا آذری خاکستر  
  • آسیای میانه غربی در بستر زمانی عصر مفرغ / علی نوراللهی  
  • یونان در پهنه تاریخ / دکتر محمد زمان خدائی، دکتر عبدالعزیز موحد نساج، زهرا اشتاک  
  • سکاها / سکینه بارانی بیاتیانی  
  • امام حسن (ع) و سه خلیفه نخستین / فاطمه اخروی

  لازم به یادآوریست هم اکنون تاریخ پژوهی قدیمی ترین نشریه  علمی دانشجویی  دانشگاههای کشور با 17 سال سابقه انتشار می باشد که به مدیر مسوولی جلیل قصابی و سردبیری غلامحسین نوعی منتشر می شود.

     نشریات
  شماره مطلب: 3439
  دفعات دیده شده: 2445 | آخرین مشاهده: 10 ساعت پیش