فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
عناوین کارگاه های برگزار شده توسط کارگروه انجمن چاپ RSS
 • عناوین کارگاه های برگزار شده توسط کارگروه انجمن
  سه‌شنبه 10 آبان 1390 ساعت 9:22

  عناوین کارگاه های برگزار شده توسط کارگروه انجمن

  عنوان

  مدرس

  زمان برگزاری

  مکان برگزاری

  تاریخ شفاهی

  دکتر شفیقه نیک نفس

  5و6 اسفند 88

   پژوهشگاه علوم انسانی

  سند خوانی  و سند شناسی 1

  استاد محسن روستایی

  22و24 اردیبهشت89

  تهران- سازمان اسناد و کتابخانه ملی

  سند خوانی  و سند شناسی 1

  استاد محسن روستایی

  6و13خرداد 89

  تهران- سازمان اسناد و کتابخانه ملی

  آشنایی با سیاق 1

  استاد محسن روستایی

  15و16دی 89

  تهران- سازمان اسناد و کتابخانه ملی

  پرپوزال نویسی 

  دکتر علیمحمد ولوی

  4و5تیر90

  بیرجند- دانشگاه بیرجند

  سیاق1

  استاد محسن روستایی

  پنجشنبه ها 17 تا 31 شهریور 90

  تهران - پژوهشکده تاریخ اسلام

  سیاق 2

  استاد محسن روستایی

  پنجشنبه ها 19تا 3دی90

  تهران- پژوهشکده تاریخ اسلام 

  روش تحقیق و شیوه تدوین مقالات 

  دکتر زهرا علیزاده

  28آذر 90

  خراسان جنوبی- دانشگاه پیام نور واحد نهبندان

  پرپوزال نویسی (تهیه طرح تحقیق)

  دکتر علی محمد ولوی

  پنجشنبه ها 10 تا 24آذر 90

  تهران- پژوهشکده تاریخ اسلام 

  کارگاه تاریخ و اینترنت

  دکتر میرهادی حسینی

  19بهمن 90

  تهران- سازمان اسناد و کتابخانه ملی

  پرپوزال نویسی (تهیه طرح تحقیق)

  دکتر علی محمد ولوی

  12 بهمن 90

  کرمان

  سیاق مقدماتی

  استاد محسن روستایی

  پنج شنبه ها 11 و18 اسفند 90

  تهران- سازمان اسناد و کتابخانه ملی

  آشنایی با کتیبه ها

  دکتر ژاله آموزگار

  یکشنبه ها 30/11/90  تا 31/2/91

  تهران- دانشگاه الزهرا (س)

  کاربرد نسخ خطی و اسناد

  در مطالعات و پژوهش های تاریخی

  دکتر الهام ملک زاده

  13 اردیبهشت 91

  دانشگاه بیرجند

  سند خوانی  و سند شناسی 1

  استاد محسن روستایی

  پنجشنبه ها از 28/2/91 تا 25/3/91

  تهران- سازمان اسناد و کتابخانه ملی

  شناخت انجمن ایرانی تاریخ

  دکتر هوشنگ جباری

   و دکتر محمدرضا علم

  17 خرداد 91

  دانشکده ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز

  آشنایی مقدماتی با نسخ خطی و تصحیح آن

  آقای جمشید کیانفر

  5 و 12 تیر91

  تهران-جلسه اول پژوهشکده تاریخ علم؛

  جلسه دوم: دانشگاه مذاهب اسلامی

  آشنایی با سیاق 1

  استاد محسن روستایی

  30 شهریور و 6مهر 91

  تهران- سازمان اسنادو کتابخانه ملی  کارگاه ها
  شماره مطلب: 332
  دفعات دیده شده: 3155 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش