فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انتشار شماره تخصصی فصلنامه تاریخ پژوهی در بزرگداشت دکتر فرنود نسخه چاپی RSS
 • انتشار شماره تخصصی فصلنامه تاریخ پژوهی در بزرگداشت دکتر فرنود انتشار شماره تخصصی فصلنامه تاریخ پژوهی در بزرگداشت دکتر فرنود
  چهارشنبه 15 مهر 1394 ساعت 11:26

  فصلنامه تاریخ پژوهی با همکاری نمایندگی انجمن ایرانی تاریخ در خراسان رضوی در نظر دارد به منظور نکوداشت استاد گرانقدر و معلم شریف شادروان دکتر فرنود یک مجموعه تخصصی در دوره قاجار منتشر کند  فصلنامه تاریخ پژوهی با همکاری نمایندگی انجمن ایرانی تاریخ در خراسان رضوی در نظر دارد به منظور نکوداشت استاد گرانقدر و معلم شریف شادروان دکتر فرنود یک مجموعه تخصصی در دوره قاجار منتشر کند .


   از همه دوستان، دانشجویان و استادان گرانقدر تقاضا می شود مقالات تخصصی خود در این حوزه را به آدرسhossein.noee@gmail.com ایمیل نمایید.
  نشریات
  شماره مطلب: 3267
  دفعات دیده شده: 1308 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش