فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
چکیده شماره بیست و دوم فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی نسخه چاپی RSS
 • چکیده شماره بیست و دوم فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی چکیده شماره بیست و دوم فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی
  شنبه 10 مرداد 1394 ساعت 12:38

  شماره بیست و دوم فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی منتشر شد  شماره بیست و دوم فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره زمستان 1393 منتشر شد.


  عنوان مقالات این شماره عبارت است از:

  جستاری انتقادی در سرچشمه ی دین مانی؛ طرد مانویت در گفتار مسیحی و مطالعات مدرن

  علی تدین / 1


  هویت ایرانی در اندیشه ی تاریخ نگاری ِابن بلخی

  محمدرضا علم، محمدعلی جودکی/ 21


  مفهوم آزادی نزد روشنفکران ایرانی پیش از انقلاب مشروطه

  کریم سلیمانی دهکردی، مهدی رفعتی پناه مهرآبادی / 53


  بررسی انتقادی بازنمایی شخصیت ابن مقفع در روایت تاریخ‏نگاری ملی گرایانه عصر پهلوی

  زهیر صیامیان گرجی، فرزاد حیدری نسب / 77


  اسطوره و تاریخ در اندیشه علی شریعتی

  محمد اسماعیل فصیحی/ 99


  بررسی آرایه ها و نگاره های تزیینی حمام وکیل شیراز

  زهرا هاشمی / 121
  فایل چکیده فارسی و انگلیسی شماره بیست و دوم فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی به پیوست است.
  نشریات
  شماره مطلب: 3146
  دفعات دیده شده: 2876 | آخرین مشاهده: 3 روز پیش


pdf   چکیده فارسی | حجم فایل: 88.36 KB
pdf   چکیده انگلیسی | حجم فایل: 59.55 KB