فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
فراخوان پذیرش مقاله فصلنامه علمی-ترویجی«مطالعات تاریخ انتظامی» نسخه چاپی RSS
 • فراخوان پذیرش مقاله فصلنامه علمی-ترویجی«مطالعات تاریخ انتظامی» فراخوان پذیرش مقاله فصلنامه علمی-ترویجی«مطالعات تاریخ انتظامی»
  چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 ساعت 13:02

  مرکز اسناد و ترویج دانش پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، فصلنامه علمی-ترویجی«مطالعات تاریخ انتظامی» را با اهداف زیر منتشر می کند:  مرکز اسناد و ترویج دانش پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، فصلنامه علمی-ترویجی«مطالعات تاریخ انتظامی» را با اهداف زیر منتشر می کند:

   - انتشار تاریخ جامع تحولات نیروهای انتظامی

  - اشاعه فرهنگ سندپژوهی با هدف تقویت و تحکیم مبانی نظری تاریخ انتظامی

  - ترویج مطالعات تاریخی در قلمرو علوم خاص انتظامی بر پایه اسناد و مدارک موجود

  - اشاعه رویکردهای نو در تدوین تاریخ نظم و امنیت بر پایه مدل های جدید
  بدین وسیله از استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت می شود مقاله های تألیفی- ترجمه ای خود را در زمینه مذکور، برای انتشار در این نشریه ارسال کنند.


  تلفن: 81823764 (021)

  رایانامه: History.research@police.ir

  bigdelor@gmail.com           نشریات
  شماره مطلب: 3018
  دفعات دیده شده: 1921 | آخرین مشاهده: 1 هفته پیش