فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انتشار شماره سوم فصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسلامی نسخه چاپی RSS
 • انتشار شماره سوم فصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسلامی انتشار شماره سوم فصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسلامی
  سه‌شنبه 1 اردیبهشت 1394 ساعت 13:13

  شماره سوم فصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسلامی گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین منتشر شد.


  شماره سوم فصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسلامی گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین منتشر شد.
  مقالاتی که در این شماره می خوانید:

   


  -آسیب شناسی سلطۀ معین التجار بوشهری بر اراضی ممسنی(با تکیه بر اسناد نویافتۀ طایفۀ جاوید)

  دکتر اسدپور، عارف اسحاقی


  -«بازار» و کارکردهای اجتماعی ـ فرهنگی آن در تمدن اسلام و ایران

  فاطمه اورجی


  -رفتارهای مجرمانه در ایران عهد صفوی:(مطالعۀ موردی)

  دکتر بهرام نژاد، محمد رضا آتشکار


  - اهمیت تجاری و بازرگانی راه بزرگ خراسان از بغداد تا چین در سده های نخستین اسلامی

  دکتر حسین قرچانلو، حسین حاتمی  -بازخوانی پروندۀ کمیتۀ مجازات با رهیافتی به پیامدها

  دکتر عبداله متولی


  -رویکرد فرهنگی ـ عمرانی خاندان کاکویه

  دکتر ذکراله محمدی، دکتر عبدالرفیع رحیمی، زینب روستا   

  مدیرمسئول: دکتر پورمحمدی املشی

  سردبیر: دکتر بهشتی سرشت

  مدیر داخلی: دکتر برومند اعلم


  نشریات
  شماره مطلب: 2989
  دفعات دیده شده: 2020 | آخرین مشاهده: 11 ساعت پیش