فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
معرفی کتاب «اوضح المسالک الی معرفه البلدان و الممالک» نسخه چاپی RSS
 • معرفی کتاب «اوضح المسالک الی معرفه البلدان و الممالک» معرفی کتاب «اوضح المسالک الی معرفه البلدان و الممالک»
  شنبه 22 فروردین 1394 ساعت 10:46

  کتاب «اوضح المسالک الی معرفه البلدان و الممالک»تالیف محمدبن البَروسَوی الشهیر بابن سپاهی زاده، تحقیق المهدی عبدالرَو َّاضیه ترجمه و تحشیه دکتر حسین قره چانلو به کوشش انجمن ایرانی تاریخ روانه بازار کتاب شد.


  معرفی کتاب «اوضح المسالک الی معرفه البلدان و الممالک»

   


  تالیف محمدبن البَروسَوی الشهیر بابن سپاهی زاده

  تحقیق المهدی عبدالرَو َّاضیه

  ترجمه و تحشیه دکتر حسین قره چانلو

   


  معرفی کتاب:

  کتاب «اوضح المسالک الی معرفه البلدان و الممالک» تالیف محمدبن البَروسَوی الشهیر بابن سپاهی زاده، تحقیق المهدی عبدالرَو َّاضیه و ترجمه و تحشیه دکتر حسین قره چانلو به همت انجمن ایرانی تاریخ به چاپ رسیده است.

   

  مترجم برای استفاده پژوهشگران از کتاب چند موضوعی را در پیشگفتار متذکر می شود:

   

  - مطالب کتاب همانند معجم البلدان حموی و روض المطار حمیری الفبایی است. مولف کتاب را بر اساس انتخاب مهم ترین اماکن و مواضع جغرافیایی نوشته و از قدیم ترین منابع و ماخذ جغرافیایی بهره برده است.

   

  - مولف در گزینش مطالب جغرافیایی به تقویم البلدان نوشته ابوالفدا توجه بیشتری داشته ولی گزینش بقیه مطالب را از همه آثار متقدم جغرافیایی انجام اده است.

   

  - کتاب به لحاظ گلچین کردن مطالب جغرافیایی و تلفیق آنها با هم اهمیت زیادی دارد.

   

  - توجه مولف به همه آثار جغرافیایی از قرن سوم تا قرن نهم هجری، کتاب را از دیگر آثار جغرافیایی که قبل از او نوشته شده است امتیاز می بخشد.

   

  این کتاب به همت انجمن ایرانی تاریخ و نگارستان اندیشه در سال 93 به تعداد 1200 نسخه منتشر و با قیمت25000 تومان روانه بازار کتاب شده است.  خبر
  شماره مطلب: 2975
  دفعات دیده شده: 2058 | آخرین مشاهده: 17 ساعت پیش