فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
برنامه نشست های همایش ایران و چین: مناسبات تمدنی و فرهنگی نسخه چاپی RSS
 • برنامه نشست های همایش ایران و چین: مناسبات تمدنی و فرهنگی برنامه نشست های همایش ایران و چین: مناسبات تمدنی و فرهنگی
  یکشنبه 3 اسفند 1393 ساعت 14:15

  برنامه نشست های همایش ایران و چین: مناسبات تمدنی و فرهنگی به شرح زیر است:

  نخستین همایش دوسالانه  

   

   

  ایران و چین: مناسبات فرهنگی و تمدنی

   

  چهارشنبه ـ 6 اسفندماه 1393

   

   

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ـ تالار استاد باستانی پاریزی

   
  نشست   افتتاحیه

  40/8 ـ 30/8

  تلاوت قرآن مجید، پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و اعلام برنامه

  50/8-40/8

  دکتر شهرام یوسفی فر

  گزارش و خیرمقدم رئیس هیئت مدیره انجمن ایرانی تاریخ

  00/9 ـ 50/8

  دکتر محمدعلی کاظم بیگی

  گزارش دبیر علمی همایش

  20/9 ـ 00/9

  دکتر شیرین بیانی

  عضو کمیته علمی همایش

  40/9 ـ 20/9

  دکتر حمیدرضا پاشازانوس

  تماس فرهنگ های چین و ایران پیش از سفرهای جانگ چیان (اواخر قرن دوم ق.م) به مرزهای شرقی شاهنشاهی اشکانی

  00/10ـ 40/9

  دکتر سهم الدین خزایی

  معابد پارسی: پیوند فرهنگی ایران دوره ساسانی و چین بر محور مسیحیت نسطوری

  20/10ـ 00/10

  استراحت و پذیرایی
  نشست دوم:

  40/10-20/10

  دکتر صفورا برومند

  جامعه نستوری؛ نخستین مهاجرنشین ایرانی در چین (سده هفتم میلادی)

  00/11-40/10

  دکتر ایرج نیک سرشت

  علم در تمدّن اسلامی و تمدّن چین: بررسی تطبیقی بر اساس آرای توبی. ای. هاف

  20/11-00/11

  دکتر جواد مرشدلو

  رویکرد فرهنگی چین به آسیای مرکزی در دهه ی اخیر و موقعیت ایران:

  یک بررسی مقایسه ای

  40/11-20/11

  دکتر الهام ملک زاده

  روایت اسنادی روابط فرهنگی ایران و چین در دوره پهلوی

  00/12-40/11

  دکتر داریوش رحمانیان

  ختای نامه و اندیشه ی حکومت قانون
  استراحت و پذیرایی
  نشست بعد از ظهر

  20/14 - 00/14

  دکتر نرگس ذاکرجعفری

  مهشید فراهانی

  تأثیرات متقابل موسیقی ایران و چین

  40/14 - 20/14

  دکتر اشرف السادات موسوی لر

  مطالعه تطبیقی نقش خورشید و ماه در اساطیر ایران، چین و ژاپن

  00/15 - 40/14

  دکتر محسن جعفری مذهب

  گورمزار سغدی در چین

  20/15 - 00/15

  دکتر الهام سادات میرزا نیا

  نگاهی به سفرنامه خواجه غیاث الدین نقاش به چین

  40/15 - 20/15

  امیر سعید الهی

  نخستین دیدار زمامداران قاجار از چین

  00/16 - 40/15

  دکتر مهدی محمدزاده

  تعاملات فرهنگی ایران و چین از منظر نقاشی ایرانی

  30/16 - 00/16

  اختتامیه: جمع بندی نهایی و پرسش و پاسخ  خبر
  شماره مطلب: 2896
  دفعات دیده شده: 1514 | آخرین مشاهده: 15 دقیقه پیش