فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
گزارش نشست «نگرشی نو به مکتب شیراز» نسخه چاپی RSS
 • گزارش نشست «نگرشی نو به مکتب شیراز» گزارش نشست «نگرشی نو به مکتب شیراز»
  یکشنبه 23 آذر 1393 ساعت 12:55

  نشست( نگرشی نو به مکتب شیراز) روز 28 آبان ماه 93 با مشارکت انجمن ایرانی تاریخ شعبه فارس برگزار شد.

   نشست( نگرشی نو به مکتب شیراز)  با مشارکت انجمن ایرانی تاریخ شعبه فارس   این نشست روز 28 آبان ماه 1393 ساعت 9-12 با مشارکت انجمن ایرانی تاریخ شعبه فارس برگزار شد.

  در این نشست دکتر آیت اللهی و دکتر حلیمی سخنرانی کردند. در آغاز  دکتر رنجبر مدیر مرکز فارس در مورد مبانی دیدگاهها هنری دکتر آیت اللهی سخن گفتند. از برنامه های جنبی این نشست رونمایی از کتاب جلوه های هنری مکتب شیراز انتشارات دانشگاه شیراز تألیف دکتر فیزابی و برگزاری نمایشگاه تصویری از ویژگیهای هنر، ادبی، فرهنگی و اجتماعی شیراز بود.  خبر
  شماره مطلب: 2745
  دفعات دیده شده: 2082 | آخرین مشاهده: 5 ساعت پیش