فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
معرفی کتاب «قدرت، خطابه، منبر» نسخه چاپی RSS
 • معرفی کتاب «قدرت، خطابه، منبر» معرفی کتاب «قدرت، خطابه، منبر»
  شنبه 22 فروردین 1394 ساعت 13:37

  کتاب «قدرت، خطابه، منبر» تالیف دکتر سید محمد شیخ احمدی به همت انجمن ایرانی تاریخ و نگارستان اندیشه در سال 1393 منتشر شد.


  قدرت، خطابه، منبر

  پژوهشی درباره رابطه خطابه و منبر با قدرت سیاسی در دوران خلافت عباسیان

   


  تالیف دکتر سید محمد شیخ احمدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سنندج


  مولف در مقدمه کتاب می گوید: این اثر حاصل رساله دکتری نگارنده در رشته تاریخ است که شامل چهار بخش می شود.


  در بخش اول پس از تشریح پیشینه، اهداف و روش انجام پژوهش به تعریف کلیاتی درباره خطابه و منبر پرداخته شده است. همچنین قدرت خلافت عباسی بر اساس نظریات جامعه شناختی ماکس وبر در موضوع اقتدار و مشروعیت و انواع آنها بررسی و تحلیل شده است.


  موضوع بخش دوم سیاست های عباسیان و بهره برداری از خطابه و منبر در اجرای آنهاست. چند نمونه از سیاست های فرهنگی نظام خلافت عباسی بررسی شده است.


  در بخش سوم ابتدا در دو فصل به بررسی تحولات خطابه و منبر در عصر عباسی و سپس به کارکردهای خطابه و منبر در این عصر پرداخته است. بحث اصلی این بخش کارکرد خطابه و منبر در رسمیت یافتن قدرت خلیفه و ولیعهدش است.


  شیوه های نظارت و کنترل نظام خلافت عباسی بر خطیبان و واعظان موضوع بحث چهارم است.


  همچنین برای تکمیل بحث های این کتاب در بخش ضمائم معروفترین خطیبان و واعظان عصر عباسی با استناد به منابع تاریخی و ادبی معرفی شده اند.

   

  این کتاب به همت انجمن ایرانی تاریخ و نگارستان اندیشه در سال 93 به تعداد 1200 نسخه منتشر و با قیمت9500 تومان روانه بازار کتاب شده است.  نشریات
  شماره مطلب: 2665
  دفعات دیده شده: 2374 | آخرین مشاهده: 22 ساعت پیش