فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
گزارش کارگاه آموزشی « معنا در تاریخ » نسخه چاپی RSS
 • گزارش کارگاه آموزشی « معنا در تاریخ » گزارش کارگاه آموزشی « معنا در تاریخ »
  شنبه 3 آبان 1393 ساعت 11:49

  کارگاه آموزشی « معنا در تاریخ » روز چهارشنبه 30/7/93 توسط انجمن ایرانی تاریخ در محل پژوهشکده مطالعات فرهنگی روایت با حضور علاقمندان برگزار گردید.

  کارگاه آموزشی « معنا در تاریخ » روز چهارشنبه 30/7/93 توسط انجمن ایرانی تاریخ در محل پژوهشکده مطالعات فرهنگی روایت با حضور علاقمندان برگزار گردید.


  دکتر حسینعلی نوذری، مدرس این کارگاه، ضمن ارائه کلیاتی درباره مفاهیم فلسفی تاریخ، خاطر نشان کردند مفاهیم فلسفی که در حوزه بررسی های تاریخی مورد استفاده قرار می گیرند اگرچه لزوما بر ساخته تاریخ نیستند اما ربط و مناسبت در خور توجهی با تاریخ دارند. این مفاهیم هر چند خاستگاه هایی غیر از تاریخ دارند اما امروزه بحث های نظری تاریخ بدون ورود به این مفاهیم راه به جایی نخواهد برد، به ویژه دانشجویان تاریخ باید با این مفاهیم به عنوان ابزار نظری و روش شناسی، ابزار کارکردی و ساختاری آشنا شده، آنها را در مطالعات، پژوهشها و نگارش رساله های خود به کار گیرند در غیر این صورت چهارچوب یا عمارتی که بنا خواهند کرد خانه ای روی آب خواهد بود.


  امروزه تاریخ نگاری به منزله پیشه نمی تواند خود را از توجه به شالوده های اساسی بی نیاز بداند، پرداختن به تاریخ در تمامی قد و قامت عملی و نظری آن مستلزم هم سویی و هماهنگی هر دو حوزه است، ساختمان تاریخ به مثابه علم یا رشته یا حرفه دوام و قوامش منوط به آن است که شالوده آن را بر چه اساسی بنیان کرده باشیم.


  پس از بیان کلیات دکتر حسینعلی نوذری به ارائه درس گفتارهایی در تعریف معنا، انواع و وجوه آن پرداختند و در پایان مصداق هایی از چرخشهای مفهومی که از قرن بیستم به بعد به وجود آمده است را بیان نمودند.

   

   

  گزارش: پروین کارگر  کارگاه ها
  شماره مطلب: 2653
  دفعات دیده شده: 1727 | آخرین مشاهده: 5 روز پیش