فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
لیست کارگاه های برگزار شده توسط انجمن ایرانی تاریخ نسخه چاپی RSS
 • لیست کارگاه های برگزار شده توسط انجمن ایرانی تاریخ
  چهارشنبه 2 مهر 1393 ساعت 13:54

  لیست کارگاه هایی که تا شهریور 93 توسط انجمن ایرانی تاریخ برگزار شده است

  ردیف

  عنوان

  مدرس

  زمان برگزاری

  مکان برگزاری

  1

  تاریخ شفاهی

  دکتر شفیقه نیک نفس

  5و6 اسفند 88

  پژوهشگاه علوم انسانی

  2

  سند خوانی  و سند شناسی 1

  استاد محسن روستایی

  22و24 اردیبهشت89

  تهران- سازمان اسناد و کتابخانه ملی

  3

  سند خوانی  و سند شناسی 1

  استاد محسن روستایی

  6و13خرداد 89

  تهران- سازمان اسناد و کتابخانه ملی

  4

  آشنایی با سیاق 1

  استاد محسن روستایی

  15و16دی 89

  تهران- سازمان اسناد و کتابخانه ملی

  5

  پرپوزال نویسی 

  دکتر علیمحمد ولوی

  4و5تیر90

  بیرجند- دانشگاه بیرجند

  6

  سیاق1

  استاد محسن روستایی

  پنجشنبه ها 17 تا 31 شهریور 90

  تهران- پژوهشکده تاریخ اسلام 

  7

  سیاق 2

  استاد محسن روستایی

  پنجشنبه ها 19تا 3دی90

  تهران- پژوهشکده تاریخ اسلام 

  8

  روش تحقیق و شیوه تدوین مقالات 

  دکتر علی محمد ولوی

  پنجشنبه ها 10 تا 24آذر 90

  تهران- پژوهشکده تاریخ اسلام 

  9

  کارگاه تاریخ و اینترنت

  دکتر میرهادی حسینی

  19بهمن 90

  تهران- سازمان اسناد و کتابخانه ملی

  10

  پرپوزال نویسی (تهیه طرح تحقیق)

  دکتر علی محمد ولوی

  12 بهمن 90

  کرمان

  11

  سیاق مقدماتی

  استاد محسن روستایی

  پنج شنبه ها 11 و18 اسفند 90

  تهران- سازمان اسناد و کتابخانه ملی

  12

  آشنایی با کتیبه ها

  دکتر ژاله آموزگار

  یکشنبه ها 30/11/90  تا 31/2/91

  تهران- دانشگاه الزهرا (س)

  13

  کاربرد نسخ خطی و اسناد در مطالعات و پژوهش های تاریخی

  دکتر الهام ملک زاده

  13 اردیبهشت 91

  دانشگاه بیرجند

  14

  سند خوانی  و سند شناسی 1

  استاد محسن روستایی

  پنجشنبه ها از 28/2/91 تا 25/3/91

  تهران- سازمان اسناد و کتابخانه ملی

  15

  شناخت انجمن ایرانی تاریخ

  دکتر هوشنگ جباری

   و دکتر محمدرضا علم

  17 خرداد 91

   

  دانشکده ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز

  16

  آشنایی مقدماتی با نسخ خطی و تصحیح آن

  آقای جمشید کیانفر

  5 و 12 تیر91

  تهران-جلسه اول پژوهشکده تاریخ علم؛

  جلسه دوم: دانشگاه مذاهب اسلامی

  17

  آشنایی با سیاق 1

   

  استاد محسن روستایی

  30 شهریور و 6مهر 91

  تهران- سازمان اسنادو کتابخانه ملی

  18

  روش تهیه وتنظیم مقالات علمی

  دکتر علی محمد ولوی

  22 و 23 آذر 91

  تهران- سازمان اسنادو کتابخانه ملی

  19

  سند خوانی  و سند شناسی

  استاد محسن روستایی

  24و25 آبان 91

  اراک- دانشگاه اراک

  20

  روش تهیه وتنظیم مقالات علمی

  دکتر علی محمد ولوی

  22 و 23 آذر 91

  اراک- دانشگاه اراک

  21

  سیاق پیشرفته

  استاد محسن روستایی

  16 و 23 آذر

  تهران- سازمان اسنادو کتابخانه ملی

  22

  سکه شناسی

  دکتر شهرام جلیلیان

   

  دانشکده ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز

  23

  نقشه ها

   

   

  بیرجند

  24

  اینترنت

   

   

  بیرجند

  25

  مقاله نویسی علمی

  دکتر ولوی

  18 اردیبهشت 92

  قزوین- دانشگاه بین المللی امام خمینی

  26

  مبانی نظری تاریخ شفاهی

  خانم فائزه توکلی

  19 اردیبهشت 92

  تهران- سازمان اسنادو کتابخانه ملی

   27

  کاربرد روش تحلیل گفتمان در تحقیقات تاریخی

  دکتر ولوی

  18 و 19 خرداد 92

  تهران- سازمان اسنادو کتابخانه ملی

   28

  کاربرد نسخ خطی در تحقیقات تاریخی

  استاد محسن روستایی

  24و31 مرداد

  تهران- سازمان اسنادو کتابخانه ملی

   29

  مبانی نظری و عملی تاریخ شفاهی

  خانم فائزه توکلی

  16 آبان  92

  تهران- سازمان اسنادو کتابخانه ملی

   30

  سندخوانی و سندشناسی

  استاد محسن روستایی

  آذر و دی 92

  تهران- دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

  تهران- سازمان اسنادو کتابخانه ملی

   31

  تاریخ نگاری منتقدانه

  خانم دکتر نجم آبادی

  دی 92

  تهران- سازمان اسنادو کتابخانه ملی

   32

  دی 92

   نقد و بررسی متون تخصصی مغرب اسلامی 

   

  دکتر فرهمند

  1 خرداد 93

   

  تهران- سازمان اسنادو کتابخانه ملی

   33

  تاریخ مکتوب، خاطره نویسی و تاریخ شفاهی

  دکتر نجم آبادی

  21 خرداد 93

  تهران- سازمان اسنادو کتابخانه ملی

   34

  ویراستاری متون تاریخی

  استاد کیانفر

  19 و 26 مرداد 93

  تهران- سازمان اسنادو کتابخانه ملی  کارگاه ها
  شماره مطلب: 2601
  دفعات دیده شده: 2105 | آخرین مشاهده: 5 روز پیش