فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
چکیده نوزدهمین شماره فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی نسخه چاپی RSS
 • چکیده نوزدهمین شماره فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی چکیده نوزدهمین شماره فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی
  یکشنبه 26 مرداد 1393 ساعت 14:34

  نوزدهمین شماره فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ منتشر شد.

  عناوین مقالات و نام نویسندگان مقالات شماره نوزده فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی به شرح زیر است:


  از اِآناتوم سومری تا اردشیر پارسی:نفرین در نبشته های شاهی میان رودانی و هخامنشی/ حسین بادامچی، احسان افکنده

  بررسی جایگاه اجتماعی ـ تربیتی ﻟَﻠِﻪ در دوران صفوی: امیران قزلباش و غلامان حرمسرا / محسن بهرام نژاد، سارا داراب زاده

  تبارسازی در سده های میانه تاریخ ایران؛ تردیدها و تشکیک ها/ امامعلی شعبانی

  وجوه کانونی ایرانیّت در متون درسی عصر پهلوی اول(کتب تاریخ، جغرافیا و ادبیات فارسی) / معصومه شکورقهاری، محمدعلی اکبری

  کسروی از نقد دین ها تا داعیه ی پیامبری / علیرضا ملائی توانی

  تبیین نقش روحانیت اصفهان در دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی اصفهان بین سال های 1332ـ1320/1953ـ1941 / اصغر منتظرالقائم، مهناز ملکی  فایل چکیده فارسی مقالات در ضمائم پایین صفحه موجود است. برای مشاهده مشخصات و متن مجموعه مقالات به آدرس www.chistorys.ir سامانه فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی مراجعه نمائید.
  نشریات
  شماره مطلب: 2523
  دفعات دیده شده: 2447 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش


pdf   چکیده شماره 19 | حجم فایل: 98.91 KB
pdf   abstract 19 | حجم فایل: 94.19 KB