فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
گزارش کارگاه نقد و بررسی متون تخصصی مغرب اسلامی نسخه چاپی RSS
 • گزارش کارگاه نقد و بررسی متون تخصصی مغرب اسلامی گزارش کارگاه نقد و بررسی متون تخصصی مغرب اسلامی
  شنبه 3 خرداد 1393 ساعت 11:56

  کارگاه نقد و بررسی متون تخصصی مغرب اسلامی به همت انجمن ایرانی تاریخ، روز پنج شنبه یکم خرداد ماه 93 ساعت 13-9 در ساختمان آرشیو ملی ایران برگزار گردید.


  کارگاه نقد و بررسی متون تخصصی مغرب اسلامی به همت انجمن ایرانی تاریخ، روز پنج شنبه یکم خرداد ماه 93 ساعت 13-9 در ساختمان آرشیو ملی ایران برگزار گردید.


  دکتر فرهمند، ابتدا با اشاراتی به تحولات تاریخی مغرب اسلامی سخنان خود را آغاز کردند؛ و به مهم ترین حکومت های مغرب ادنی، مغرب میانه و مغرب دور اشاره کرده و سپس بحث های مربوط به تاریخ نگاری مغرب را با تاکید بر این نکته که آثار تاریخ نگاری مغرب اسلامی بیشتر تحت تاثیر منابع شرق اسلامی بوده است،ادامه دادند بنابراین برخی و یا قسمت هایی از آنها معتبر و قابل استناد نخواهد بود؛


   دکتر فرهمند به تفکیک حکومت ها، مانند علویان، اغلبیان، ادریسیان، موحدون، مرینیان و در نهایت فاطمیان (لازم به ذکر است در مورد حکومت اخیر تاکید کردند که دوره ی دوم حکومتشان در مصر مربوط به بحث حاضر نمی گردد.) مهم ترین و اصلی ترین منابع و متون تخصصی تاریخی شان اشاره کرده و درباره ی نویسندگان و محتوای آثارشان توضیحاتی ارائه دادند.


  اشاره ی کوتاهی به تواریخ دودمانی، و تواریخ عمومی و محلی، بررسی محتوا و اعتبار علمی آنها سخنان پایانی کارگاه مذکور را تشکیل می داد.


  از مهم ترین منابعی که آقای دکتر فرهمند به آن اشاره نمودند می توان به این موارد اشاره نمود:


  -        طبقات المشایخ اسماعیل درجینی

  -        کتاب السیر شماخی

  -        جواهر المنتقاه از ابوالقاسم برادی

  -        اخبار فخ از احمد بن سهل رازی

  -        افتتاح الدعوه از قاضی نعمان

  -        اخبار بنی عبید و سیرتهم از ابوعبدالله محمد بن حماد صنهاجی


  از جمله تواریخ محلی می توان به این موارد اشاره کرد:


  -        تاریخ افریقیه و المغرب از ابن رقیق قیروانی

  -        المعجب فی تلخیص اخبار المغرب از ابو محمد عبدالواحد

  -        بیان المغرب فی اخبار اندلس و المغرب

  -        الحلل الموشیه فی ذکر الاخبار المراکشیه از ابوالمعالی بن لسماک العامری

  -        الانیس المطرب بروض القرطاس فی اخبار ملوک المغرب و تاریخ مدینه فاس

     گزارش از: پرستو رحیمی  کارگاه ها
  شماره مطلب: 2383
  دفعات دیده شده: 1937 | آخرین مشاهده: 5 روز پیش