فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انتشار کتاب«مقدمه ای بر رؤیاشناسی تاریخی؛ مطالعه موردی: تصحیح انتقادی رساله منامیه» نسخه چاپی RSS
 • انتشار کتاب«مقدمه ای بر رؤیاشناسی تاریخی؛ مطالعه موردی: تصحیح انتقادی رساله منامیه» انتشار کتاب«مقدمه ای بر رؤیاشناسی تاریخی؛ مطالعه موردی: تصحیح انتقادی رساله منامیه»
  چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 ساعت 15:42

  کتاب«مقدمه ای بر رؤیاشناسی تاریخی؛ مطالعه موردی: تصحیح انتقادی رساله منامیه» به تصحیح و تحقیق داریوش رحمانیان و زهرا حاتمی توسط پژوهشکده تاریخ اسلام منتش شد.

  «مقدمه ای بر رؤیاشناسی تاریخی؛ مطالعه موردی: تصحیح انتقادی رساله منامیه» به تصحیح و تحقیق داریوش رحمانیان و زهرا حاتمی، آخرین اثر ارائه شده پژوهشکده در نمایشگاه بیست و هفتم کتاب تهران است. پشت جلد این کتاب، درباره آن چنین نوشته است: «کتاب حاضر پژوهشی است در زمینه « رویا شناسی تاریخی». تعبیری که برای نخستین بار در این کتاب به کار رفته و ناظر بر دو معنی است: رؤیا شناسی تاریخی با محوریت رؤیا و تاریخ رؤیا شناختی با محوریت تاریخ.

  رساله منامیه ابوالقاسم راز شیرازی و شرح آن به قلم جلال الدین محمد مجد الاشراف که به عنوان مطالعه موردی در پژوهش حاضر برگزیده شده اند در زمره اسناد مهم و درجه اولی هستند که به روشنی از بعضی کارکردهای سیاسی و فرهنگی خواب و خوابگزاری در عصر قاجار پرده بر می دارند.

  رساله منامیه خوابی است که شیخ زین العابدین مجتهد مازندرانی درباره ناصرالدین شاه قاجار دیده است که به پیروزی وی بر دشمنی از اهل سنت – شیخ عبیدالله کرد- تعبیر شده است.» این کتاب، در 166 صفحه و با قیمت 7000 تومان روی پیشخوان نمایشگاه کتاب رفته است.
  خبر
  نام منبع: پژوهشکده تاریخ اسلام
  شماره مطلب: 2337
  دفعات دیده شده: 2181 | آخرین مشاهده: 2 ساعت پیش