فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
نوروز و سرچشمه هاى آفرینش و تجدیدحیات در ادیان و اساطیر نسخه چاپی RSS
 • نوروز و سرچشمه هاى آفرینش و تجدیدحیات در ادیان و اساطیر نوروز و سرچشمه هاى آفرینش و تجدیدحیات در ادیان و اساطیر
  شنبه 2 فروردین 1393 ساعت 7:48

  «نوروز و سرچشمه هاى آفرینش و تجدیدحیات در ادیان و اساطیر» به قلم على اصغر شعردوست به بررسی اسطوره ها و شکل گیری نوروز در آن ها پرداخته است.

  «نوروز و سرچشمه هاى آفرینش و تجدیدحیات در ادیان و اساطیر» تالیف على اصغر شعردوست در 9 فصل به جست وجو در کتاب های تاریخی و اساطیری موجود در دیگر ملت ها، همچنین کتاب های مقدس مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و دیگر ادیان را برای یافتن اندیشه های مختلف درباره آفرینش انسان و نوروز پرداخته است. 


  «نمودهای اساطیری»، «آفرینش در ادیان و اساطیر»، «قداست آسمان و زمین»، «تجدید حیات و گیاهان»، «اساطیر آب»، «اساطیر پایان جهان»، «اساطیر طوفان»، «اساطیر تجدید حیات» و «نوروز، اسطوره تجدید حیات ایرانی» فصل های کتاب را تشکیل داده اند. 

   
  مولف در پیشگفتار این کتاب چنین نوشته است: «هر آیین و سنتی، بدون تردید بازمانده باورهای بسیار کهن و برداشت هر قوم از پدیده های طبیعی پیرامون خویش است. برای رخنه به این باورها، بررسی دقیق اساطیر و رمزپردازی ها، یکی از راه های اساسی کشف اساس این باورهاست. نوروز به عنوان یکی از بزرگترین جشن های ملی ایرانیان، در وهله نخست، آشکارا وابستگی انسان به طبیعت، بیشتر به سبب نقش و تاثیر طبیعت در زندگی اجتماعی و اقتصادی او را تبیین می کند. این آیین کهن، همانا که بازمانده یکی از کهن ترین اساطیر آفرینش و تجدید حیات کیهانی در اعتقادات و باورهای هزاران سال پیش اقوام ایرانی است.» 


  اساطیر اقوام مختلف به شیوه ای عجیب با یکدیگر شباهت دارند. برخی از این شباهت های گاه بسیار نزدیک، بدون تردید نتیجه برخورد اقوام مختلف با یکدیگر و گاه منشاء واحد بسیاری از آن هاست. همان گونه که امروزه در زبانشناسی تطبیقی ثابت شده است که برای رخنه در ژرفای زبان یک قوم، بررسی زبان آن قوم به تنهایی کافی نیست و بلکه مجموعه ای از زبان های هم خانواده و هم ریشه آن نیز باید مد نظر گرفته شود، اسطوره شناسی تطبیقی نیز، تنها از طریق کشف بنیادهای آیینی و اسطوره ای هر روایت، در مقام مقایسه با اسطوره یا آیین مشابه در اقوام دیگر است که می توان به اعماق باورها و اعتقادات یک قوم رخنه کرد. 


  در بخش دیگری از معرفی این کتاب آمده است: «شاید ساده ترین تعریف اسطوره در قالب یک مثال این باشد که درست زمانی که 24 ساعت از شبانه روز می گذرد، آخرین ثانیه آن یعنی صفر که به منزله پایان یک شبانه روز است، درست همان نقطه آغاز شبانه روزی دیگر است. یعنی، ازلیتی که به ابد می پیوندد و ابدیتی که به ازل گره می خورد و این بدان معنی است که در اسطوره، تاریخ به معنی «کرونولوژی» وجود ندارد. نوروز، از این دیدگاه همان عدد صفری است که عقربه های آن یک سال را می پیماید تا بعد از مرگ یک سال، سالی دیگر زاده شود. بی تردید، بن مایه های این تفکر کهن، در باورهای اقوام مختلف، به صور و نام های گوناگون، در اساطیر باقی مانده است. در این رساله، تلاش گردیده است تا عناصر و لایه های تشکیل دهنده اساطیر «آفرینش» و «تجدید حیات» در نزد اقوام مختلف، مورد بررسی قرار گیرد.»


  نوروز، تنها جشن ایرانیان نیست، جشن زندگى است. از میان رویدادهاى مختلف که مبدا تاریخ قرار گرفته اند، زندگى با نوروز آغاز مى شود و نوروز همزاد افسانه ها و اساطیر است که تاریخ ما را مى سازد. شاعر نامدار حماسه سراى بزرگ تاریخ ایران، حکیم ابوالقاسم فردوسى، عمر نوروز را به حکومت جمشید پیوند زده است و می سراید: «به جمشید بر گوهر افشاندند / مر آن روز را روز نو خواندند/ سر سال نو هرمز فرودین / بر آسوده از رنج تن دل ز کین / به نو روز نو شاه گیتی فروز / برآن تخت بنشست فیروز روز» 


  چاپ نخست «نوروز و سرچشمه هاى آفرینش و تجدیدحیات در ادیان و اساطیر» تالیف على اصغر شعردوست در 296 صفحه، شمارگان دو هزار نسخه و بهای 14 هزار و 800 تومان از سوی نشر شهریاران در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.




  خبر
  نام منبع: ایبنا
  شماره مطلب: 2240
  دفعات دیده شده: 2231 | آخرین مشاهده: 3 روز پیش