فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
درباره ما نسخه چاپی RSS
 • درباره ما
  یکشنبه 30 آبان 1389 ساعت 20:25

      از سالها قبل فکر تشکیل انجمن علمی تاریخ در میان استادان و علاقمندان به این رشته مطرح بود

      از سالها قبل فکر تشکیل انجمن علمی تاریخ در میان استادان و علاقمندان به این رشته مطرح بود. باوجود همه اهمیت رشته تاریخ و نقش آن در ارتقاء فرهنگ جامعه،حفاظت از ارزشهای مرتبط با هویت ملی جامعه و بسیاری زمینه های دیگر ،خود این رشته و اصحاب آن بدون متولی رها شده و در پاسداری از هویت خود هم گرفتار مشکل بوده و هست.این در حالی است که تشکیل انجمن های علمی در بعضی از رشته ها سابقه ای قریب به هفتاد سال دارد؛و در دنیا بعضی از انجمن های علمی عمری نزدیک به یکصد سال داردو اتفاقا به دلیل اهمیتی که معمولا رشته تاریخ داشته و دارد انجمن های مرتبط با آن هم از تقدم و الویت ویژه ایبرخوردار بوده اند. در بعضی از کشورهای همسایه ما انجمن های علمی تاریخ در آستانه یکصد سالگی استو منشاء اثر بسیاری بوده است بعضی از این انجمنها از سازمان و تشکیلات گسترده ای برخوردارند و یکی از منابع درآمدی آنها موقوفات فراوانی است که افراد حقیقی متوفی جامعه به آنها اختصاص داده اند. به هر حال این عقب مانده گی را باید با کوششی دو چندان و همکاری و همراهی تمام ،جبران کرد. ضرورت تشکیل چنین انجمنی از 25 سال قبل در نشست های خصوصی استادان تاریخ و یا گرد هما یی های این رشته مطرح می شد؛اما بعضی از موانع و برخی ملاحظات مانع از ورود جدی علاقمندان به رشته تاریخ به این عرصه می گردید. حتی نشت های صمیمی موزه دفینه ، رستوران مدائن، دانشگاه تهران و جلسات قبل و بعد از آن هم نتوانست این ملاحظات را کاهش داده و این موانع را بردارد.در این دوره بیشتر استادان عمدتا جوان آن زمان در این جلسات شرکت کرده و این دغدغه را دنبال می کردند. به دلیل تعدد افراد و احتمال از قلم افتادن بعضی اسامی از ذکر نام این عزیزان صرف نظر می شود.اما اگر از استاد دوست داشتنی دانشگاه شهید بهشتی یعنی شادروان دکتر پروین که سخت علاقمند تاسیس چنین انجمنی بود ،یاد نشود ناسپاسی خواهد.بی تردید آن عزیز سفر کرده در هر کوششی که در انجمن تاریخ صورت پذیرد سهیم و شریک خواهد بود. روانش شاد باد. به هر حال پس از فترتی حدودا 18 ساله مجددا فکر تاسیس انجمن علمی پیگیری شد. این بار به همت گروهی از همان استادان و عده ای دیگر از نسل جدید و قدیم همکاران رشته تاریخ تاسیس انجمن به عنوان یکی از ضرورت ها و الویت های اصلی این حیطه علمی پیگیری شد. با جدیت تمام این هدف تعقیب و اولین جلسان هیئت موسسان انجمن شکل گرفت. پس از آن با اقدامات فشرده ای که صورت گرفت نهایتا مجوز تاسیس انجمن علمی تاریخ با عنوان پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یعنی"انجمن ایرانی تاریخ" اخذ و اولین مجمع عمومی این انجمن در تاریخ 5/2/87 در دانشگاه الزهرا(س) تشکیل شد .  صفحات داخلی
  شماره مطلب: 22
  دفعات دیده شده: 15925 | آخرین مشاهده: 4 ساعت پیش