فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
سفر به تاجیکستان و اسپانیا نسخه چاپی RSS
 • سفر به تاجیکستان و اسپانیا
  سه‌شنبه 14 تیر 1390 ساعت 12:13

  انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند: سفر به تاجیکستان و ازبکستان و اسپانیا سفر به تاجیکستان و ازبکستانزمان: نیمه دوم شهریور 90    ظرفیت:15 نفر       مدت: 15 روز    هزینه: 7/000/000ریالشرایط ثبت­ نام: عضو پیوسته انجمن (پرداخت منظم حق عضویت)مشارکت فعال در مجامع عمومی انجمنمهلت ثبت نام: 15 تیرماه 90  سفر به اسپانیازمان: بهمن 90      ظرفیت:  15 نفر      مدت: 15روز     هزینه: 20/000/000 ریالشرایط ثبت­ نام: عضو پیوسته انجمن (پرداخت منظم حق عضویت)مشارکت فعال در مجامع عمومی انجمنمهلت ثبت نام:31 تیرماه 90

  انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند: سفر به تاجیکستان و ازبکستان و اسپانیا

     سفر به تاجیکستان و ازبکستان

  زمان: نیمه دوم شهریور 90    ظرفیت:15 نفر       مدت: 15 روز    هزینه: 7/000/000ریال

  شرایط ثبت­ نام:

   عضو پیوسته انجمن (پرداخت منظم حق عضویت)

  مشارکت فعال در مجامع عمومی انجمن

  مهلت ثبت نام: 15 تیرماه 90

   

   

  سفر به اسپانیا

  زمان: بهمن 90      ظرفیت:  15 نفر      مدت: 15روز     هزینه: 20/000/000 ریال

  شرایط ثبت­ نام:

   عضو پیوسته انجمن (پرداخت منظم حق عضویت)

  مشارکت فعال در مجامع عمومی انجمن

  مهلت ثبت نام:31 تیرماه 90  کارگروهها
  شماره مطلب: 186
  دفعات دیده شده: 4108 | آخرین مشاهده: 19 ساعت پیش