فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعات تاریخی نسخه چاپی RSS
 • برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعات تاریخی برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعات تاریخی
  دوشنبه 16 بهمن 1391 ساعت 10:07

  کارگاه آموزشی «آشنایی با پایگاه های اطلاعات تاریخی» در دی ماه 1391 توسط شعبه انجمن ایرانی تاریخ در بیرجند برگزار شد.

  کارگاه آموزشی «آشنایی با پایگاه های اطلاعات تاریخی» در دی ماه 1391  توسط شعبه انجمن ایرانی تاریخ در بیرجند برگزار شد.


  این کارگاه که به منظور آشنایی دانشجویان تاریخ دانشگاه بیرجند با پایگاه های تاریخی و نحوه استفاده از این پایگاه ها در دانشگاه بیرجند و به همت شعبه انجمن در بیرجند برگزار شد به مدت 6 ساعت به طول انجامید.

     کارگاه ها
  شماره مطلب: 1707
  دفعات دیده شده: 1852 | آخرین مشاهده: 3 روز پیش