فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
کارگاه آموزشی «مبانی نظری تاریخ شفاهی» توسط انجمن ایرانی تاریخ برگزار شد. نسخه چاپی RSS
 • کارگاه آموزشی «مبانی نظری تاریخ شفاهی» توسط انجمن ایرانی تاریخ برگزار شد.
  یکشنبه 22 اردیبهشت 1392 ساعت 10:46

  کارگاه آموزشی «مبانی نظری تاریخ شفاهی» روز 19 اردیبهشت توسط انجمن ایرانی تاریخ با حضور علاقه مندان برگزار شد.

  کارگاه آموزشی «مبانی نظری تاریخ شفاهی» روز 19 اردیبهشت توسط انجمن ایرانی تاریخ برگزار شد.

  مدرس کارگاه، خانم فائزه توکلی به بیان مبانی و مباحث نظری تاریخ شفاهی پرداختند.

   تعریف و مفهوم تاریخ شفاهی، اهمیت و ضرورت تاریخ شفاهی در تاریخ نگاری، روش شناسی تاریخ شفاهی، مصاحبه در تاریخ شفاهی و ماهیت و مفهوم مصاحبه در تاریخ شفاهی از جمله مباحث مطرح شده در این کارگاه بود.

   این کارگاه  از ساعت 8:30 تا 14:30 در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد.   

   

   

     کارگاه ها
  شماره مطلب: 1513
  دفعات دیده شده: 2117 | آخرین مشاهده: 6 ساعت پیش