فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
آیین نامه نحوه حمایت انجمن ایرانی‌ تاریخ از مجله های علمی پژوهشی و علمی ترویجی نسخه چاپی RSS
 • آیین نامه نحوه حمایت انجمن ایرانی‌ تاریخ از مجله های علمی پژوهشی و علمی ترویجی
  چهارشنبه 4 خرداد 1390 ساعت 8:33

  آیین نامه نحوه حمایت انجمن ایرانی‌ تاریخ از مجله های علمی پژوهشی و علمی ترویجی

  آیین نامه نحوه حمایت انجمن ایرانی‌ تاریخ از مجله های علمی پژوهشی و علمی ترویجی  کارگروهها
  شماره مطلب: 134
  دفعات دیده شده: 3479 | آخرین مشاهده: 4 روز پیش


pdf   آیین نامه نحوه حمایت انجمن ایرانی‌ تاریخ از مجله های علمی پژوهشی و علمی ترویجی | حجم فایل: 391.87 KB