فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
جستجو در گالری چاپ RSS
 • 08 08

  عکس | سیاسی | چهارشنبه 26 دی 1397 | jpeg | حجم فایل: 65.08 KB | اندازه تصویر: 1080 * 648
 • 07 07

  عکس | تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی | چهارشنبه 26 دی 1397 | jpeg | حجم فایل: 49.79 KB | اندازه تصویر: 1040 * 780
 • شهرام یوسفی فر شهرام یوسفی فر

  عکس | سیاسی | چهارشنبه 26 دی 1397 | jpeg | حجم فایل: 50.49 KB | اندازه تصویر: 1040 * 780
 • 05 05

  عکس | سیاسی | چهارشنبه 26 دی 1397 | jpeg | حجم فایل: 110.19 KB | اندازه تصویر: 1024 * 768
 • دکتریوسفی فر دکتریوسفی فر

  عکس | سیاسی | چهارشنبه 26 دی 1397 | jpeg | حجم فایل: 59.23 KB | اندازه تصویر: 1080 * 648
 • 03 03

  عکس | سیاسی | چهارشنبه 26 دی 1397 | jpeg | حجم فایل: 74.72 KB | اندازه تصویر: 1080 * 648
 • 02 02

  عکس | سیاسی | چهارشنبه 26 دی 1397 | jpeg | حجم فایل: 56.04 KB | اندازه تصویر: 1080 * 607
 • 01 01

  عکس | تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی | چهارشنبه 26 دی 1397 | jpg | حجم فایل: 2.26 MB | اندازه تصویر: 1890 * 1890
 • انتشار چکیده مقالات پنجمین همایش آموزش تاریخ در مدارس کشور انتشار چکیده مقالات پنجمین همایش آموزش تاریخ در مدارس کشور

  سیاسی | دوشنبه 24 دی 1397 | jpg | حجم فایل: 367.98 KB | اندازه تصویر: 1280 * 903
 • انتشار چکیده مقالات پنجمین همایش آموزش تاریخ در مدارس کشور انتشار چکیده مقالات پنجمین همایش آموزش تاریخ در مدارس کشور

  عکس | سیاسی | دوشنبه 24 دی 1397 | jpg | حجم فایل: 367.98 KB | اندازه تصویر: 1280 * 903
صفحه  1  از  318