فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
همایش مجاهدان تبریز، ستارخان  و انقلاب مشروطیت ایران

همایش مجاهدان تبریز، ستارخان و انقلاب مشروطیت ایران

انجمن ایرانی تاریخ (شعبه تبریز) ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی و فرمانداری تبریز به مناسبت یکصدمین سال درگذشت ستارخان سردار ملی همایش مجاهدان تبریز، ستارخان و انقلاب مشروطیت ایران را برگزار می نمایند.

بزرگداشت استاد جواد صفی نژاد

بزرگداشت استاد جواد صفی نژاد

انجمن ایرانی تاریخ با همکاری اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می کند: جستجو در آب و خاک: بزرگداشت استاد جواد صفی نژاد 8 مهرماه 1393

 


هشتم مهرماه روز بزرگداشت مولانا

هشتم مهرماه روز بزرگداشت مولانا

مو لانا به علاوه اینکه شاعری است بلند آوازه و با ابتکار، عالمی است پژوهنده و عمیق، که با درک عوالم درونی خویش پرده از اسرار طبیعت، جامعه و انسان برمیدارد و با زمزمه …


هشتم مهرماه روز بزرگداشت مولانا

هشتم مهرماه روز بزرگداشت مولانا

مو لانا به علاوه اینکه شاعری است بلند آوازه و با ابتکار، عالمی است پژوهنده و عمیق، که با درک عوالم درونی خویش پرده از اسرار طبیعت، جامعه و انسان برمیدارد و با زمزمه …
بزرگداشت استاد جواد صفی نژاد

بزرگداشت استاد جواد صفی نژاد

انجمن ایرانی تاریخ با همکاری اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می کند: جستجو در آب و خاک: بزرگداشت استاد جواد صفی نژاد 8 مهرماه 1393