فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
همایش «مناسبات فرهنگی - اقتصادی ایران و ترکیه (از گذشته تا آینده)»

همایش «مناسبات فرهنگی - اقتصادی ایران و ترکیه (از گذشته تا آینده)»

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) با همکاری دانشگاه­ آرتوک لو ترکیه همایش «مناسبات فرهنگی اقتصادی ایران و ترکیه از گذشته تا آینده» را با حضور صاحب نظران در عرصه مناسبات فرهنگی و اقتصادی در زمستان سال 1393 برگزار می نماید.

 


همایش ملی اعتدال

همایش ملی اعتدال

همایش ملی اعتدال روز چهارشنبه 28 آبان ماه 1393 ساعت 8 الی 17 در سالن همایش های کتابخانه ملی برگزار می شود.