فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
همایش مجاهدان تبریز، ستارخان  و انقلاب مشروطیت ایران

همایش مجاهدان تبریز، ستارخان و انقلاب مشروطیت ایران

انجمن ایرانی تاریخ (شعبه تبریز) ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی و فرمانداری تبریز به مناسبت یکصدمین سال درگذشت ستارخان سردار ملی همایش مجاهدان تبریز، ستارخان و انقلاب مشروطیت ایران را برگزار می نمایند.

 

روسیه شناسی در ایران

روسیه شناسی در ایران

نشست «روسیه شناسی در ایران: دویستمین سال نگارش کتاب دلیل السفراء» یکشنبه (27 مهرماه) در سرای اهل قلم خانه کتاب برگزار می شود.کارگاه آموزشی «معنا در تاریخ»

کارگاه آموزشی «معنا در تاریخ»

انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند: کارگاه آموزشی «معنا در تاریخ» روز چهارشنبه 93/07/30 ساعت 14-10 در سازمان اسناد کتابخانه ملی برگزار می شود.