فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
مسئله مسئله ایران
گزارشی از نشست «مسئله ایران»

مسئله مسئله ایران
گزارشی از نشست «مسئله ایران»

گروه «تاریخ سیاسی» پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعت فرهنگی و «انجمن ایرانی تاریخ» سلسله نشست هایی را تحت عنوان «مساله ایران» برگزار خواهند کرد. نخستین نشست آن در روز 14 شهریور 1396 در سالن دکتر پرهام سازمان اسناد ملی ایران برگزار گردید.

چهارمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس
(تاریخ آموزش و آموزش تاریخ در کرمان)

چهارمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس
(تاریخ آموزش و آموزش تاریخ در کرمان)

محورهای و شیوه نامه چهارمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس الف) تاریخ آموزش در ایران 1- آشنایی با پیشینه و جایگاه آموزش در ایران 2- بررسی مدارس نوین آموزشی 3- تحلیل نقش آموزش و پرورش در نوسازی 4- نقش میسیونرها در آموزش و پرورش و مدارس میسیونری ب) آموزش تاریخ در مدارس 1- راهکارهای ارتقای لذت یادگیری در فرایند تدریس تاریخ و رویکردهای نوین در این حوزه 2- بررسی عوامل موثر بر افزایش خلاقیت در فرایند تدریس تاریخ و نوآوری در دانش آموزان 3- تحلیل محتوای کتاب های درسی تاریخ در …

اطلاعیه جدید برگزاری کارگاه سند خوانی و سند شناسی آقای دکتر روستایی

اطلاعیه جدید برگزاری کارگاه سند خوانی و سند شناسی آقای دکتر روستایی

با عرض پوزش به خاطر لغو جلسه اول (چهارشنبه 22 شهریور) کلاس سندخوانی و سند شناسی دکتر روستایی؛ به اطلاع می رسانیم کارگاه سند خوانی و سند نویسی هفته آینده روزهای چهارشنبه: 29 شهریور و 5 مهر و 12 مهر سال 1396 برگزار خواهد شد.

انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند

انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند

سلسله نشست های «مسأله ایران» نشست اول: «مسأله ایران از منظر اندیشمندان و سیاستمداران» سخنرانان: علیرضا ملائی توانی عبدالرحمن حسنی فر نیره دلیر زمان: سه شنبه 14 شهریورماه1396 ساعت 16-18 مکان: بزرگراه شهید حقانی، چهارراه کوشا، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، طبقه 7، سالن پرهام مشارکت کنندگان: پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 
پرسشگری تاریخی و دانشکدۀ ایرانی تاریخ

پرسشگری تاریخی و دانشکدۀ ایرانی تاریخ

دانشگاه از دل حکومتی که در حال مدرن شدن بود بیرون آمد و در این میان، تاریخ که پیش از آن «پیوند ناگسستنی» با دربار و حکومت داشت، همچنان درون نهاد دانشگاه این ارتباط و …














انتشار کتاب «تاریخ نجف»

انتشار کتاب «تاریخ نجف»

کتاب تاریخ نجف با عنوان فرعی نوشته السید حسین بن اسید احمد البراقی النجفی به همت حسین منوچهری ترجمه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شد.