فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
گزارش نشست تخصصی تاریخ محلی در ایران با تاکید بر محلی نگاری در قوچان

گزارش نشست تخصصی تاریخ محلی در ایران با تاکید بر محلی نگاری در قوچان

نشست تخصصی تاریخ محلی در ایران با تاکید بر محلی نگاری در قوچان، یکشنبه 30 فروردین به همت انجمن ایرانی تاریخ شعبه خراسان رضوی در تالار شادروان دکتر احمد علی رجایی بخارایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتیِ دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

همایش «پیوندهای مشترک تاریخی- فرهنگی در حوزه خلیج فارس»  برگزار می شود

همایش «پیوندهای مشترک تاریخی- فرهنگی در حوزه خلیج فارس» برگزار می شود

خلیج فارس و دریای مکران، این کهن آبراهی که شرق و غرب عالم شناخته شدة قدیم را به یکدیگر پیوند می زند، همواره محل حیات و زندگانی، ملل و اقوامی بوده که در داد و ستدهای فرهنگی- تمدنی دنیای گذشته نقش پراهمیتی داشته اند.

 
همایش ملی تمدن نوین اسلامی

همایش ملی تمدن نوین اسلامی

امروز ما در جهانی زندگی می کنیم که در آن ظلم و ستم یه جای عدالت و شفقت، منافع شخصی به جای منافع جمعی، تفرقه به جای اتحاد، استعمار و استثمار به جای کمک و دستگیری، جنگ …


برگزاری دومین کنگره تفکر و پژوهش دینی

برگزاری دومین کنگره تفکر و پژوهش دینی

رویکرد جهان امروز به دین و دین پژوهی برای دستیابی به مبانی اصیل دینی از ضرورت و اهمیت ویژه‏ ای برخوردار گشته است و یک ضرورت اجتناب ‏ناپذیر است. از این رو، درک و اثبات …