فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
فراخوان همایش

فراخوان همایش "زن در تاریخ آذربایجان "

انجمن زنان پژوهشگر تاریخ شعبه تبریز در راستای اهداف علمی خود، برای آشنایی و بازشناسی مسایل زنان، امکانات، فرصت­ها و موانع پیش روی آنان در تاریخ ایران (تاریخ محلی) همایشی با عنوان "زن در تاریخ آذربایجان" طی روزهای 18 و 19 شهریور ماه 1393ش. در شهرهای مرند و جلفا برگزار می­کند. لذا از پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان برای شرکت در این برنامه دو روزه دعوت به عمل می آید.

 
چرا تاریخ فرهنگی؟

چرا تاریخ فرهنگی؟

نشست «چرا تاریخ فرهنگی؟» با سخنرانی دکتر حسینعلی نوذری توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی روایت برگزار می شود.


تکمیل همایون از کتاب های در دست نگارش خود خبر داد:  «محله کلیمیان تهران»؛ روایتی از همزیستی مسالمت آمیز با مسلمانان

تکمیل همایون از کتاب های در دست نگارش خود خبر داد: «محله کلیمیان تهران»؛ روایتی از همزیستی مسالمت آمیز با مسلمانان

اصر تکمیل همایون، جامعه شناس و تاریخ نگار از کتاب هایی که در دست نگارش دارد خبر داد و گفت: مجموعه تهران شناسی، محله کلیمیان تهران، مجموعه ای 10 جلدی قاجاریه و بررسی …