فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
همایش «پیوندهای مشترک تاریخی- فرهنگی در حوزه خلیج فارس»  برگزار می شود

همایش «پیوندهای مشترک تاریخی- فرهنگی در حوزه خلیج فارس» برگزار می شود

خلیج فارس و دریای مکران، این کهن آبراهی که شرق و غرب عالم شناخته شدة قدیم را به یکدیگر پیوند می زند، همواره محل حیات و زندگانی، ملل و اقوامی بوده که در داد و ستدهای فرهنگی- تمدنی دنیای گذشته نقش پراهمیتی داشته اند.

تبریک به مناسبت فرار رسیدن سال نو

تبریک به مناسبت فرار رسیدن سال نو

انجمن ایرانی تاریخ فرارسیدن سال نو و بهار پرطراوت را به اعضای محترم انجمن ایرانی تاریخ و فعالان عرصه تاریخ کشور تبریگ گفته و سالی سرشار از برکت و معنویت را برای همه عزیزان مسئلت می کند.