فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
مهلت ارسال مقالات همایش حج در پویه تاریخ تا پایان شهریور ماه 95 تمدید شد.

مهلت ارسال مقالات همایش حج در پویه تاریخ تا پایان شهریور ماه 95 تمدید شد.

محورهای پیشنهادی همایش عبارتند از: حج: آسیبها و راهکارها(سیاست،موانع،سازمانها و نهادهای متولی حج،حوادث تاریخی،اقتصاد،جغرافیا و..) حج: نقد و نظر، مفاهیم و اندیشه ها( وحدت بخشی، بررسی متون مرتبط، مباحث فکری، عرفان، هنر، مذاهب اسلامی، سنت و مدرنیته و.. ) حج: مناسک و آیینها (اعمال،عبادات، ادعیه) حج:تمدن اسلامی (ریشه ها، گفتمانها،سنن، نهادها، مراکز و سازمانها، فناوری، علوم و صنایع و...)

انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند

انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند

کارگاه آشنایی با خطوط قدیمه و دستخط رجال مدرس: استاد محسن روستایی مکان: بزرگراه شهید حقانی، چهارراه کوشا، روبروی ورزشگاه شهید کشوری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ساختمان آرشیو ملی زمان: چهارشنبه 3 و 10 شهریور 95 ساعت: 9-13

جشن نامه استاد فرهیخته دکتر ناصر تکمیل همایون

جشن نامه استاد فرهیخته دکتر ناصر تکمیل همایون

انجمن ایرانی تاریخ با همکاری انجمن جامعه شناسی، موسسه فرهنگی نگارستان اندیشه و جمعی دیگر از مراکز و نهاد های ملی و استانی در نظر دارد آذرماه سال 1395 در پاسداشت هشتادمین سالگرد زندگانی استاد ارجمند دکتر ناصر تکمیل همایون با حضور جمعی از استادان و پیشکسوتان رشته های علوم انسانی بزرگداشتی برگزار کرده و همزمان با این مراسم، یادنامه ای به نام استاد منتشر کنند.

چکیده مقالات شماره بیست و ششم فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی

 

اعضای محترم انجمن، فرهیختگان گرامی

انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی در ادامه سلسله نشستهای تخصصی خود با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار مینماید: نشست علمی-تخصصی " مروری بر مفاهیم اصالت و …انجمن ایرانی تاریخ سخنرانی تخصصی

انجمن ایرانی تاریخ سخنرانی تخصصی " نقش آمریکا در کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ " را با حضور معلمان و اعضای محترم کار گروه آموزش و پرورش در ساختمان آرشیو ملی ایران سالن پرهام برگزار کرد.

خانم فاطمه آهنگری حاصل دستاورد پژوهشی خود را بدین شرح بیان کرد: از عمر ارتباط سیاسی و اقتصادی ایران و آمریکا یک قرن نیم است که می گذرد به عبارتی تا سال 1942 روابط در حد …